Floris Boogaard lector Hanzehogeschool

Op woensdag 24 februari is Floris Boogaard, senior adviseur Water, geïnstalleerd als lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool Groningen. Met het lectoraat richt Floris zich op het veranderende stedelijke klimaat.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een belangrijk onderwerp in zijn lectoraat. De ontwikkelingen in het klimaat veroorzaken regelmatig schade aan infrastructuur en gebouwen. In zijn toespraak tijdens de lectorinstallatie richtte Floris zich op internationale kennisuitwisseling in waterbeheer. Meer informatie is te vinden op de website van de Hanzehogeschool Groningen.

Floris licht het onderwerp van zijn lectoraat Ruimtelijke Transformaties toe: “De grootste uitdaging bij klimaatadaptatie is dat met beperkte (financiële) middelen en ruimte in korte tijd resultaat behaald moet worden. Dit is goed mogelijk met creatief multifunctioneel gebruik van onze bestaande infrastructuur.“

Naast 17 jaar werkervaring bij Tauw op het gebied van water is Floris in 2015 gepromoveerd op het gebied van ‘sustainable urban drainage’ aan de TU Delft.

Contactpersoon: Floris Boogaard