Functiegericht Wegbeheer bespaart tot 40% op beheer- en onderhoudskosten

Gemeenten moeten de komende jaren miljoenen bezuinigen op het onderhoud van wegen. Tauw heeft het concept van Functiegericht Wegbeheer ontwikkeld, dat gemeenten een besparing tot wel 40% op de beheer- en onderhoudskosten kan opleveren. Het concept is met succes toegepast in de gemeente Lochem en inmiddels zijn ook andere gemeenten bezig met Functiegericht Wegbeheer.

Het concept

Bij Functiegericht Wegbeheer is de wegfunctie het uitgangspunt, met daaraan gekoppeld een bijpassend onderhoudsniveau. De wegfunctie relateren we aan de functie die de weg in het gebied vervult. De wegen zijn dan optimaal en tegen de meest gunstige onderhoudskosten te benutten. We bekijken de wegen integraal, dus in samenhang en niet afzonderlijk zoals nu veelal gebruikelijk is. Het gemotoriseerde verkeer wordt in deze benadering zoveel mogelijk naar de hoofdwegen geleid om de overige wegen te ontlasten. Deze wegen kunnen dan een andere, bescheidener functie krijgen met lagere onderhoudskosten. In het interactieve model dat we voor het Functiegericht Wegbeheer ontwikkeld hebben, koppelen we kosten, wegfuncties en wegen aan elkaar.

Naar besparingen

Omdat de kosten (besparingen en investeringen) in het model zijn gekoppeld aan de functieprofielen en daarmee aan de wegen, wordt direct zichtbaar wat de financiële consequenties van veranderde wegtyperingen zijn. Hierdoor ontstaat een goede indicatie of en in welke mate Functiegericht Wegbeheer bijdraagt aan de gewenste of noodzakelijke besparingen op het beheer en onderhoud van wegen. Door zo op gemeenteschaal naar de benodigde verkeersstructuren te kijken en deze lokaal in te delen naar de aanwezige functies, ontstaat een functioneel verkeersnet tegen (naar verwachting) lagere onderhoudskosten.

Zie ook:
Artikel Een andere weg (uit ROM magazine, augustus 2013).

Contactpersoon: Simon Bos