Gemeenten nemen maatregelen tegen hittestress

Gemeenten nemen maatregelen tegen hittestress Nu de Hollandse zomers steeds warmer zijn, kan de (gevoels)temperatuur in de steden hoog oplopen. En dat levert een potentieel gevaar op voor de gezondheid: hittestress. Daarom staan gemeenten voor de opgave om steden hittebestendiger te maken. Zo gaat bijvoorbeeld de gemeente Tilburg de strijd tegen hittestress aan door de komende jaren klimaat- en ontwerprichtlijnen voor de openbare ruimte op te nemen in het beleid. Tauw helpt daarbij.

Om de klimaat- en ontwerprichtlijnen voor Tilburg helder te krijgen, is het belangrijk om de hitteopgave goed in beeld te brengen. Dit doen we onder andere door:

  • Het opstellen van een ‘afstand-tot-koelte-kaart’
    Deze kaart geeft weer hoe bereikbaar het groen in de gemeente is en helpt inzien waar de kwetsbare gebieden (verder weg van het koelere groen) zich bevinden
  • In kaart brengen van kwetsbare groepen en locaties
    Kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronisch zieken, zijn gevoeliger voor hitte
  • Opstellen van een nachtelijke hittekaart
    Een aantal effecten zijn overdag anders dan ’s nachts. Zo is er ’s nachts natuurlijk geen schaduw en kan water ’s nachts een opwarmend effect hebben omdat water warmte afgeeft aan de lucht

Ook luchttemperatuurmetingen (op hete dagen) maken onderdeel uit van het onderzoek. Daarom zijn er afgelopen week metingen verricht op de kermis in Tilburg, die van 20 t/m 29 juli plaatsvindt. Ook is een korte enquête gehouden onder bezoekers van de kermis over hoe zij de openbare inrichting ten aanzien van hitte ervaren.

Samen met de gemeente organiseren we werksessies om de urgentie te duiden, de ambitie van de gemeente te bepalen en ontwerprichtlijnen te maken per gebied (centrum, nieuwbouw, bestaande bouw) en voor verschillende situaties (straat, grote weg, plein). Dit alles moet leiden tot een helder beleidsvoorstel: een concreet document waarin de ambitie van Tilburg beschreven staat en de maatregelen die nodig zijn om deze te realiseren.

Meer weten?
Tauw helpt gemeenten bij het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Meer over onze kennis en ervaring kunt u vinden op onze pagina klimaatadaptatie.

Contact: Liesbeth Wilschut, liesbeth.wilschut@tauw.com,+31 65 05 14 98 3