Gerenoveerde historische Goejanverwellesluis valt in de prijzen

De Goejanverwellesluis in Hekendorp is onderscheiden als historische sluis die op authentieke wijze is gerestaureerd. In de jaarlijkse wedstrijd van de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland eindigde de sluis op de derde plaats. Tauw is sinds 2010 betrokken bij het herstel van de sluis.

De Goejanverwellesluis speelt een voorname rol in de vaderlandse geschiedenis. Op 28 juni 1787 werd Wilhelmina van Pruisen door de patriotten aangehouden nabij de Goejanverwellesluis. Dit gebeurde op het hoogtepunt van de strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden en leidde uiteindelijk tot de val van de partriotten.

Aandacht voor cultuurhistorie

De huidige vorm van de sluis is in circa 1870 gebouwd (de eerste constructie rond 1365) en heeft een rijksmonumentale status. In 2013 is de sluis helemaal gerestaureerd, geëlektrificeerd en gemechaniseerd, waarbij veel aandacht is besteed aan het behoud van de authenticiteit. Waar nodig is het metselwerk hersteld. Hierbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van authentieke materialen en mortelsamenstellingen. Ook is het houten hekwerk langs de sluis teruggebracht, conform het bestek uit 1904.

Na de renovatie van de brug over de sluis, zal ook het hekwerk op de sluisbrug worden vervangen door een hek zoals in de periode 1905-1910. De monumentale sluis is weer volop in gebruik voor de scheepvaart. De sluis zorgt voor de vaarverbinding tussen de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Dubbele Wiericke.

Prijs

De aandacht voor deze cultuurhistorische elementen was voor de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland aanleiding om de sluis te onderscheiden met een derde plaats in hun jaarlijkse wedstrijd van gerestaureerde historische sluizen en stuwen.

Rol van Tauw

In 2010 heeft Tauw samen met Baars-Cipro in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) de visuele inspectie van de sluis en de brug uitgevoerd, zowel boven als onder de waterlijn. Daarnaast heeft Tauw zorggedragen voor het opstellen van het herstelplan, het voorontwerp, definitief ontwerp en het civieltechnische, bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische bestek. Ook heeft Tauw het omgevingsmanagement en de directievoering tijdens de uitvoeringsfase verzorgd.

‘Ons Tauw-team heeft met veel plezier aan dit project gewerkt’, aldus Wouter Vierhout, projectleider bij Tauw. Rode draad in dit project was de trots die we voelden om aan zo’n mooi historisch, niet-alledaags project te mogen bijdragen. De behaalde derde plaats is dan ook de kers op het toetje.’