Grass2Grit klaar voor praktijkproef met grassap als alternatief voor strooizout

Grassap als milieuvriendelijk alternatief voor strooizout. Sinds de start van Grass2Grit twee jaar geleden is dit idee inmiddels uitgegroeid van laboratoriumtest tot EU LIFE-project. Inmiddels is Grass2Grit klaar voor de praktijkproef. Dit unieke moment werd op 6 maart 2020 feestelijk afgetrapt met de opening van de eigen fabriekshal van Grass2Grit in Broek of Langedijk. Ook Tauw, betrokken bij de ontwikkeling van de technologie van Grass2Grit, was hierbij aanwezig.

09 maart 2020

Tijdens de opening van de fabriekshal gingen natuurlijk alle ogen uit naar de installaties die het grassap de komende jaren gaan produceren. Temidden van deze recentelijk geïnstalleerde installaties drukten gedeputeerde Edward Sigter, wethouder Nils Langedijk (gemeente Langedijk) en wethouder Marcel van Zon (gemeente Alkmaar) op de knop, waarna een fietspadsproeier voor het eerst ging sproeien met het nieuwe dooimiddel. Vervolgens was voor iedereen de mogelijkheid om de installaties te bekijken, met een toelichting van de leverancier.

Circulair concept

Grass2Grit is een circulair concept gericht op gladheidsbestrijding en (her)gebruik van grasvezels. Middels een pilot project wil Grass2Grit demonstreren dat bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst, waarna grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden, zoals dooimiddel, verkeersborden, beschoeiing et cetera. Bijzonder is ook dat de gehele keten van maaien tot eindproduct, als partners betrokken zijn bij het project. Dit zijn de provincie Noord-Holland, J. van Bodegom & zn, Van Gelder, Natural Plastics en Schuitemaker.

Pilot met EU subsidie

Grass2Grit heeft in 2018 een LIFE subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ gekregen waarmee een vierjarige pilot wordt uitgevoerd. De pilotfase duurt in principe tot en met 2022. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt een business case uitgewerkt. Bijvoorbeeld voor gladheidsbestrijding in de vorm van grassap, maar ook als grondstof voor biogranulaat dat verwerkt kan worden tot weginfrastructuren zoals verkeersborden, beschoeiing en paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak.

De pilot vindt plaats op de N504 in Noord-Holland, waar Grass2Grit wil demonstreren dat het bermgras gebruikt kan worden om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

Positieve milieueffecten

Naar verwachting leidt het project tot een aantal positieve milieueffecten. Door vaker en op een natuurvriendelijke manier te maaien en het gras te ruimen zal de biodiversiteit langs de weg toenemen. Bovendien zal de verontreiniging van wegbermen door strooizout afnemen door het gebruik van een biobased weginfrastructuur.

Rol van Tauw

Tauw ontwikkelt de technologie van het opwerken van het grassap van Grass2Grit samen met de kennisinstellingen Universiteit Twente en TNO. Tauw heeft de deze technologie conceptueel verder uitgewerkt en was betrokken bij de testen op laboratoriumschaal. Deze kennis heeft aan de basis gestaan voor de verleende LIFE-subsidie, waarvoor Tauw de aanvraag inhoudelijk heeft ondersteund.

[Foto door: Fjodor C. Buis]

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.