Grassap als duurzaam alternatief voor strooizout: proef op N504 in aantocht

Gladheid bestrijden met het sap uit bermgras als duurzaam alternatief voor strooizout: in 2019 wordt er mee proefgereden op de N504 bij Alkmaar. Dit innovatieve en circulaire project, genaamd Grass2Grit, is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Tauw ondersteunt en adviseert de provincie bij dit unieke project.

In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord-Holland zo’n 4.500 ton strooizout op wegen en fietspaden. Dat zout is niet alleen slecht voor de bloemen en planten langs de weg, maar het belandt ook in het grondwater.
Grassap uit bermgras (dat van nature zout bevat) is milieuvriendelijker dan strooizout en bovendien ruim voorhanden, want 3% van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor insecten die de bloemen en kruiden bestuiven, moet het gras één of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden.

Innovatieve circulaire aanpak

Het bermgras (dat van nature zout bevat) kan naast grondstof voor gladheidsbestrijding ook dienen als grondstof voor biogranulaat. Dit biogranulaat kan vervolgens verwerkt worden tot weginfrastructuren als verkeersborden, beschoeiing of paaltjes.

Met een pilotproject wil Grass2Grit laten zien dat het bermgras te gebruiken is om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld, opgewerkt en geperst om grassap en grasvezels te scheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

De pilotlocatie beslaat 6,2 km van de N504, een tweebaansweg bij Alkmaar. De weg is omzoomd door 12 hectare wegbermen, die circa 180 ton gemaaid gras per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt omgezet in circa 12 m3 dooimiddel en 64 ton wegmeubilair per jaar. De biobased eindproducten worden op de N504 en langs andere provinciale wegen hergebruikt.

Toepassing grassap op wegen en fietspaden

Voor de bestrijding van gladheid kan grassap zowel op wegen als fietspaden worden gebruikt. Strooizout moet eerst worden ingereden voor een optimaal resultaat, het sproeien van grassap werkt direct. Daarmee is het ook geschikt voor rustige, afgelegen wegen. Voor snelwegen met zoab (zeer open asfalt beton) is grassap niet geschikt en blijft strooizout een betere oplossing.

Rol van TAUW binnen Grass2Grit

TAUW is samen met de partners Universiteit Twente, TNO, Sustainable Tree Systems en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de technologie om het proefproject op de N504 te realiseren. Zo heeft TAUW heeft ondermeer de terugwinning van het zout op laboratoriumschaal getest en de subsidieaanvraag inhoudelijk ondersteund. Ook zal TAUW ondersteunen bij de inrichting van de proeflocatie.

Overige partners de aan het project bijdragen zijn: Van Bodegom, Schuitemaker, en Van Gelder. 

Zie ook

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.