Grondmanagement levert Groningen Seaports milieu- en kostenbesparing op

De voormalige slibdepots Valgen-Oost en Heveskeslaan in Delfzijl moeten plaats maken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Oosterhorn’. Voor de meer dan 200.000 m3 toepasbare grond die uit de depots vrijkomt, moest een geschikte bestemming worden gezocht. Groningen Seaports heeft Tauw gevraagd hierover mee te denken. Door de kwaliteit van de grond te certificeren volgens de BRL 9335-2 heeft Groningen Seaports ruim bespaard op de onderzoekskosten!

Hergebruik grond

De ontmanteling van beide depots is inmiddels grotendeels klaar. De depots zijn in de jaren 80 en 90 ontstaan door diverse baggerwerkzaamheden en het graven van nieuwe havens en/of kanalen. De kwaliteit van de toepasbare grond varieert van schoon (AW2000) tot licht verontreinigd (klasse industrie). Het materiaal bestaat voor het overgrote deel uit (inmiddels) gerijpte klei, dat bij uitstek geschikt is voor het ophogen van de uit te geven industrieterreinen van Groningen Seaports.
De vrijkomende grond is inmiddels grotendeels toegepast voor het bouwrijpmaken van een locatie waarop binnenkort een nieuw bedrijf zich gaat vestigen.

Aanzienlijke besparing

Voor grote partijen grond en grootschalige werken is het certificeren van grond volgens de BRL 9335 protocol 2 een goed alternatief voor reguliere keuringen. Het BRL 9335-certificaat is een erkend bewijsmiddel voor licht en matig verontreinigde grond, maar ook voor schone grond. Door te kiezen voor certificeren van de grondstromen bespaart Groningen Seaports een aanzienlijk bedrag op de kosten voor milieuhygiënische keuringen voor grond.

Naast de besparing op onderzoekskosten bespaart Groningen Seaports - door het nuttig toepassen van de gerijpte klei - ook een aanzienlijk bedrag op de aankoop van primaire grondstoffen, om maar te zwijgen over de besparing op de milieu-impact.

Rol van Tauw

Tauw heeft de vrijkomende grond volgens de BRL 9335 protocol 2 gecertificeerd. Tauw is een van de weinige onafhankelijke bureaus die hiervoor is uitgerust en over dit procescertificaat beschikt. Ook hebben we voor beide depots het bestek opgesteld, dat als basis heeft gediend voor de opdrachtvorming tussen Groningen Seaports en de aannemer. Daarnaast verzorgt Tauw ondermeer de afhandeling van diverse meldingen, het toezicht tijdens de ontgraving, het transport van de vrijkomende grond en de noodzakelijke periodieke productiecontroles.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.