Grondmanagement levert opdrachtgever forse besparing op

Eind 2012 heeft Tauw opdracht gekregen van De Waard Grondverzet BV uit Zeewolde/Meppel voor het certificeren van vrijkomende grondstromen (zand en klei) bij het project ‘Wellerwaard’ te Emmeloord. Het gaat in totaal om circa 1,0 miljoen m³ grond.

Grondmanagement

Tijdens de uitvoering van dit project komt in totaal circa 1,0 miljoen m³ grond vrij die Tauw volgens de ‘BRL 9335 protocol 2’ gecertificeerd heeft. Door te kiezen voor certificeren van de grondstromen bespaart De Waard een aanzienlijk bedrag op de kosten voor milieuhygiënische keuringen voor grond.
Naast het certificeren van de grondstromen, verzorgt Tauw voor De Waard ook de meldingen voor toepassen van grond, bewaakt Tauw de milieuhygiënische kwaliteit en voert periodiek productiecontroles uit. ‘Dit hele pakket noemen wij bij Tauw Grondmanagement’, aldus projectleider Harm Hubbeling.

BRL 9335-2

Voor grote partijen grond en grootschalige werken is het certificeren van grond volgens de ‘BRL 9335, protocol 2’ een goed alternatief in plaats van de reguliere keuringen. Het ‘BRL 9335’-certificaat is een erkend bewijsmiddel voor licht en matig verontreinigde grond, maar ook voor schone grond. Tauw is als een van de weinige onafhankelijke bureaus hiervoor uitgerust en beschikt als erkende intermediair over het hiervoor benodigde procescertificaat.

Wellerwaard

De Wellerwaard is onderdeel van de Corridor Emmeloord - Kuinderbos en moet het recreatiegebied voor inwoners van de Noordoostpolder worden. Er zal een zwemplas met strand worden gecreëerd, omgeven door horeca en terras, parkeergelegenheid, routes voor wandelen, fietsen en paardrijden. Daarnaast krijgt het gebied ook een woonfunctie, gecombineerd met natuurontwikkeling, recreatieve voorzieningen en waterberging.
Bij de realisatie van het recreatiegebied zal, door de diepte van de toekomstige plas, een grote hoeveelheid zand en klei vrijkomen. Deze grond zal worden afgevoerd en hergebruikt worden.

Naast Wellerwaard verzorgt/verzorgde Tauw het grondmanagement bij ondermeer Stadsuitbreiding Culemborg, Energypark Eemshaven en Rijksweg N34 Borger-Gieten.

Contact persoon: Harm Hubbeling