Grootste bodemsanering Oost-Nederland van start

Met een oorverdovend fluitsignaal van een ouderwetse stoommachine uit 1918 hebben Ineke Bakker (gedeputeerde Provincie Overijssel) en Cor van den Berg (wethouder gemeente Olst-Wijhe) op woensdag 14 september 2011 de start van de uitvoering van de bodemsanering van het Olasfa-terrein in Olst gemarkeerd. Het is één van de grootste en meest complexe bodemsaneringen in Oost-Nederland, waarbij een relatief nieuwe saneringstechniek (stoomgestuurde extractie) voor het eerst op grote schaal wordt toegepast. Tauw is al sinds het eerste onderzoek in 1983 bij de sanering van het Olasfa-terrein betrokken.

Op het Olasfa-terrein (Olster Asfalt Fabriek) zijn in het verleden dakasfalt en teerproducten geproduceerd, waardoor een omvangrijke verontreiniging met teerachtige producten in de grond en het grondwater is ontstaan. Al sinds 1983 wordt onderzocht hoe de bodem en het grondwater het beste kan worden schoongemaakt. In 2009 en 2010 heeft Tauw de aanbesteding van de bodemsanering begeleid. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en kunde van marktpartijen. De inschrijvers konden zelf kiezen welke saneringstechnieken zij zouden willen toepassen.

Stoomgestuurde extractie

Het gedeelte van het terrein dat zeer sterk verontreinigd is - in de bodem is pure teer gevonden – wordt gesaneerd met stoomgestimuleerde extractie. Dit is een relatief nieuwe saneringstechniek waarbij stoom in de verontreinigde grond wordt geïnjecteerd. De stoom zorgt ervoor dat de teer wordt verdampt en daarmee gemakkelijk uit de bodem kan worden onttrokken. De verontreinigde, vluchtige dampen worden verbrand in een verbrandingsoven, waarbij de vrijgekomen energie kan worden hergebruikt.

Op de andere delen van het terrein zijn hoge concentraties van opgeloste verbindingen in de bodem aangetroffen, zoals naftaleen, aromaten en minerale olie. Dit zal worden gesaneerd met in situ chemische oxidatie (ISCO). Daarnaast wordt ter plaatse de oever en waterbodem van de IJssel gesaneerd. Binnen een damwandconstructie wordt de vervuilde waterbodem gebaggerd en afgevoerd naar een baggerspeciedepot.

Tauw

Tauw is al sinds het eerste onderzoek in 1983 bij de sanering van het Olasfa-terrein betrokken. In de loop der jaren hebben een groot aantal medewerkers vanuit verschillende disciplines een bijdrage geleverd aan het project. Tijdens de uitvoering treedt Tauw op als adviseur van opdrachtgever Provincie Overijssel. De sanering wordt uitgevoerd door de Combinatie Olasfa vof, bestaande uit Dura Vermeer Milieu en Groundwater Technology.

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.