Grote integrale opdracht voor engineering van reconstructie N61

De ontwerpcombinatie Tauw/Oranjewoud heeft een grote integrale opdracht binnengehaald voor de engineering van de reconstructie van de N61 met een omzet van ongeveer een miljoen euro.

In Zeeuws-Vlaanderen ligt een belangrijke oost-west verbinding, de N61, die zeker in de zomer al jaren overbelast wordt door het vele vakantieverkeer en waar veel vrachtverkeer overheen rijdt. Deze verkeersader van circa 22 kilometer loopt door enkele kleine dorpen en heeft in combinatie met schoolgaande jeugd tot meerdere vervelende ongelukken geleid. In het najaar van 2011 heeft Rijkswaterstaat daarom een aanbestedingstraject opgestart voor de reconstructie van de weg die gegund is aan aannemer Rasenberg uit Breda.

Rasenberg heeft de combinatie Tauw/Oranjewoud ingeschakeld om de engineering te verzorgen. Tauw, Oranjewoud, Rasenberg en onderaannemers werken samen aan het ontwerp van de weg en de verschillende kunstwerken. Dit betreft ondermeer 22 kilometer rijbaan, fietspaden, 6 rotondes, 5 fietstunnels, een viaduct en een brug. Tauw en Oranjewoud nemen allebei ongeveer de helft van de ontwerpwerkzaamheden op zich, waarbij Tauw penvoerder is.

Het doel is om begin 2013 het uitvoeringsontwerp af te ronden, aangezien het eerste deel van de hernieuwde N61 in mei 2013 gereed moet zijn. Het project met een totale waarde van circa 50 miljoen euro moet eind 2014 worden opgeleverd.

Contact persoon: Ralph van Roessel