Haalbaarheidsstudie duurzaam hergebruik baggerspecie Loosdrechtse Plassen

Tauw heeft onlangs van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen opdracht gekregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de verwerking van baggerspecie binnen het gebied van de Loosdrechtse Plassen. De werkzaamheden betreffen het toetsen van mogelijke verwerkingslocaties (waaronder weilanddepots, natuureilanden, herstel legakkers) en biedt bijzondere kansen op het gebied van innovatie en natuurontwikkeling.

De Oostelijke Vechtplassen, waar ook de Loosdrechtse Plassen deel van uitmaken, kent al jaren verschillende opgaven. Eén van die opgaven is het aanpakken en oplossen van het baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen, wat tot op heden nog onvoldoende gebeurd is.

Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen 2017-2027

In het Gebiedsakkoord dat op 6 december 2017 in werking is getreden, zijn afspraken vastgelegd om diverse ambities en doelen voor het gebied aan te pakken en op te lossen. Voor het realiseren van deze doelstellingen is het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen 2017-2027 opgesteld. Onderdeel hiervan is het baggeren van delen van de Loosdrechtse Plassen en het benutten van het gebaggerde veenslib in onder andere natuureilanden en bij herstel van legakkers.

Fantastische uitdaging

“Dit haalbaarheidsonderzoek is een fantastische uitdaging, waarbij de zoektocht naar duurzame verwerkingslocaties voor baggerspecie (o.a. door het ophogen van percelen) en building with nature binnen het gebied samenkomen met het verbeteren van de natuurwaarden en waterkwaliteit, innovatie en duurzaamheid”, aldus Tauw-projectleider Jeroen Gmelig Meyling.

Deze opdracht vloeit voort uit een eerdere samenwerking waarbij we de waterbodem van een groot deel van de Loosdrechtse Plassen naar alle tevredenheid van de provincie hebben onderzocht. Tauw-adviseur Jeroen de Jong: “Wij zijn trots op het vertrouwen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en zien dit als prachtig voorbeeld van onze rol als trusted advisor”.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.