Het Klimaatakkoord: onderweg naar een duurzame leefomgeving?

In aansluiting op het Klimaatakkoord van Parijs, presenteerde het kabinet Rutte III in 2017 de Nederlandse ambitie: een broeikasgasemissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Om daar gehoor aan te kunnen geven is er een nieuw Nederlands Klimaat- en Energieakkoord nodig. De hoofdlijnen voor dat akkoord liggen na maanden onderhandelen eindelijk op tafel!

Met buitengewone interesse heeft Tauw de ontwikkelingen gevolgd. Niet alleen omdat onze CEO, Annemieke Nijhof, voorzitter is van de klimaattafel Mobiliteit, maar vooral omdat dit akkoord alle noodzakelijke maatschappelijke thema’s aansnijdt om Nederland in de richting van een duurzame leefomgeving te bewegen. Iets waar Tauw zich al 90 jaar voor inzet!

Afspraken Klimaatakkoord
Het Nederlandse Klimaatakkoord richt zich vanuit 5 klimaattafels op de sectoren industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Van deze tafels wordt verwacht dat er afspraken gemaakt worden over overkoepelende thema’s, die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en arbeidsmarkt. Een korte samenvatting van de belangrijkste afspraken per sector.

 • Industrie (reductiedoelstelling: 14 Mt CO2)
  De industrie mag straks nagenoeg niks meer uitstoten. Om dat te bereiken, moeten industriële bedrijven inzetten op elektrificatie, het efficiënter maken van warmtegebruik en het hergebruik van grondstoffen.

 • Mobiliteit (reductiedoelstelling: 16 Mt CO2)
  Niet alleen personenauto’s, maar ook bestelbusjes, vrachtwagens, binnenvaartschepen en het openbaar vervoer kunnen schoner. Elektrisch rijden en gebruik maken van ‘groene’ waterstof kunnen daarin het verschil maken. Ook fietsen voor woon-werkverkeer moet worden gestimuleerd.

 • De gebouwde omgeving (reductiedoelstelling: 3.4 Mt CO2)
  In 2050 moet Nederland van het aardgas af zijn. Een gigantische uitdaging, aangezien we 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen hebben. Een eerste stap is gerealiseerd: 75% van alle huizen die tussen 1 juli 2018 en eind 2021 gebouwd worden, moeten aardgasvrij zijn.

 • Elektriciteit (reductiedoelstelling: 20.2 Mt CO2)
  We moeten de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie sneller doorlopen. Dat kan alleen door de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit te verhogen: van 17 Terawattuur nu, naar 84 in 2030. Het grootste gedeelte daarvan moet van windparken op zee komen.

 • Landbouw & landgebruik (reductiedoelstelling: 5 Mt CO2)
  De landbouw moet in 2030 rond de 5 megaton minder CO2-uitstoot produceren. De besparing wordt verdeeld tussen verschillende sectoren.
  • De vleesindustrie moet bezuinigen op de uitstoot van methaangas: 1.1 megaton. Om dat te realiseren, moeten bedrijven stallen aanpassen, andere voeding geven en anders omgaan met mest.
  • Daarnaast moet er slimmer worden omgegaan met landgebruik. Dit kan tot wel 2 megaton aan uitstoot besparen. Zo zou het onder water zetten van veengrond de helft van de reductie moeten opleveren.
  • De glas- en tuinbouw kan tot wel 1.8 megaton minder CO2 uitstoten, bijvoorbeeld door te verwarmen met aardwarmte en gebruik te maken van innovatieve manieren van telen.

De gemaakte afspraken worden in de 2e helft van dit jaar verder geconcretiseerd. De uitvoering begint in 2019. Meer weten over de inhoud van het Klimaatakkoord? Lees dan het document ‘Voorstel hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’.

In de uitzending van Nieuwsuur en een interview met Cobouw vertelt Annemieke Nijhof over de voorlopige plannen voor de sector mobiliteit.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.