Hoog reflecterend asfalt toegepast bij herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan Amsterdam

 

Tauw heeft voor de gemeente Amsterdam de herinrichting van de Nieuwe Kalfjeslaan en omgeving voorbereid. Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen het project. De gemeente heeft Tauw gevraagd maatregelen voor te stellen die het project verder verduurzamen. Een van de voorstellen was het toepassen van hoog reflecterend asfalt.

 

De wegverharding in de Nieuwe Kalfjeslaan is toe aan vernieuwing en de Nieuwe Kalfjeslaan wordt opnieuw ingericht om beter aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. Tauw heeft voor dit project onder andere het definitieve ontwerp en het RAW-bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid. Het werk is momenteel in uitvoering, waarbij Tauw de directievoering en toezicht verzorgt.

Voordelen hoog reflecterend asfalt

Door in het asfalt gebruik te maken van een lichtere kleur steen wordt er meer licht door het asfalt gereflecteerd. Dit heeft onder andere de volgende voordelen:

  • ’s Avonds en ’s nachts zorgt de verharding voor meer weerkaatsing van de openbare verlichting, waardoor gezichtsherkenning beter wordt. Dit draagt bij aan een beter gevoel van veiligheid.
  • Beter contrast tussen de weg en de weggebruikers, dit komt de zichtbaarheid van weggebruikers in zijn geheel ten goede.
  • Betere geleiding van de weg waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.
  • Door de lichtere kleur neemt het asfalt minder warmte op waardoor er minder spoorvorming optreedt. Hierdoor heeft het asfaltdek een langere levensduur en er is minder onderhoud nodig (wel zijn de investeringskosten hoger).

Nieuw asfaltmengsel

Het in het bestek omschreven asfaltmengsel is nieuw en nog niet eerder toegepast. De aannemer heeft het asfaltmengsel conform de omschrijving van het bestek samengesteld, en heeft voor dit specifieke mengsel een CE-markering aangevraagd en verkregen. Met de ervaring van de Nieuwe Kalfjeslaan en de verkregen CE-markering gaat de aannemer dit asfaltmengsel mogelijk ook binnen andere projecten voorstellen en toepassen.

Contactpersoon: Sander den Boer

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.