HOOSbui-app brengt kans op wateroverlast via smartphone in beeld

Ook afgelopen zomer stonden straten en huizen weer regelmatig blank na extreme regenval. En dat zal door de klimaatverandering steeds vaker gebeuren. Hoog tijd dus voor een structurele aanpak, maar hoe krijg je als gemeente je bewoners hierin mee? De HOOSbui app kan daarbij helpen. Met deze interactieve tool kunnen bewoners, via hun smartphone, zelf beleven hoeveel water er in hun straat komt te staan en welke maatregelen ze zelf kunnen nemen om natte voeten te voorkomen.

03 november 2020

Van stresstest naar dialoog en uitvoering

In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hebben Rijk en gemeenten met elkaar afgesproken dat ons land in 2050 klimaatrobuust moet zijn om zo de negatieve effecten van klimaatverandering op te kunnen vangen. Hiervoor hebben gemeenten in 2019 stresstesten laten uitvoeren, waar het opstellen van een waterdieptekaart deel van uitmaakte om inzicht te krijgen waar het water naartoe stroomt bij extreme neerslag.

De volgende fase is de dialoog met bewoners. Deze dialoog is belangrijk om bewustwording te creëren over de risico’s, de maatregelen die de gemeente kan uitvoeren en wat bewoners zelf kunnen doen om risico’s te beperken. De stresstest en de dialoog met bewoners vormen uiteindelijk de basis voor het uitvoeringsprogramma.

Waarom een HOOSbui app?

In de praktijk blijkt het creëren van bewustwording lastiger dan gedacht. Kaarten zijn soms moeilijk te interpreteren en maken de gevolgen van een hoosbui niet direct inzichtelijk. Daarom heeft TAUW samen met Recognize en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen – en met cofinanciering vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie - de HOOSbui app ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten hun inwoners op een leuke, laagdrempelige manier bewust maken van de kans op wateroverlast in hun straat.  

Voordelen van de HOOSbui app zijn:

 • Gemeenten hoeven geen bewonersavonden te organiseren (naast kostenbesparing handig in coronatijd) om toch op een interactieve manier aan bewustwording te werken en input op te halen voor hun uitvoeringsprogramma, bijvoorbeeld door bewoners op verschillende voorkeursmaatregelen te laten stemmen.

 • Bewoners kunnen via hun smartphone in één oogopslag zien:
  - Hoe hoog het water in hun straat komt te staan bij een extreme hoosbui
  - Wanneer water op straat ook leidt tot water in hun tuin en/of woning
  - Welke maatregelen zij zelf kunnen treffen en welk effect dat heeft

 •  De app maakt (net als de stresstest) gebruik van hoogwaardige data van Tygron, zodat het mogelijk is de geprojecteerde wateroverlast zeer nauwkeurig en gedetailleerd inzichtelijk te maken, waterdiepten in verschillende tijdstappen gevisualiseerd weer te geven en om de effecten van verschillende type buien te laten zien.

AR visualisatie; waterdiepte 60 minuten na een extreme bui (T=100) 

AR visualisatie; waterdiepte 60 minuten na een extreme bui (T=100)

Hoe werkt de HOOSbui app?

 1. Als gemeente kies je één of meerdere straten of buurten, waarvan de stresstestgegevens worden ingeladen in een virtuele omgeving. Dit kan zowel via augmented reality als virtual reality. Bij augmented reality zijn de gegevens uit de stresstest geprojecteerd op de werkelijke situatie zodat de bewoner letterlijk door de eigen straat kan lopen en zien waar het water op straat komt te staan. Bij virtual reality voegen we de stresstestgegevens toe aan een 360 graden foto van de straat.
  Desgewenst kunnen ook diverse scenario’s aan maatregelen worden ingeladen en doorgerekend.  

 2. Bewoners kunnen (zowel via augmented als virtual reality) met behulp van hun smartphone door de straat lopen. Afhankelijk van de gekozen techniek selecteert de bewoner een locatie of wordt de locatie op basis van zijn/haar positie bepaald. Via een aantal knoppen is het mogelijk om verschillende tijdstippen, type buien of maatregelscenario’s te kiezen en de effecten hiervan in 3D te beleven.

Wilt u de app inzetten voor uw gemeente?

De opstartkosten voor het gebruiksklaar maken van de app voor een straat of buurt bedragen 5.000 euro. Afhankelijk van uw wensen en behoeften kan de app op verzoek worden uitgebreid. Het aantal bewoners dat de app kan gebruiken is ongelimiteerd.