Impact assessment voor mogelijke restricties van lood op PVC recycling

Omdat lood gevaarlijke eigenschappen bezit, wordt op Europese schaal gekeken of het gebruik van lood in bepaalde producten kan worden teruggedrongen zodat consumenten er niet aan worden blootgesteld. Tauw heeft in opdracht van VinylPlus een impact assessment uitgevoerd voor mogelijke restricties van lood op de PVC recycling.

Omdat in veel gevallen lood kan worden vervangen door andere, niet of minder giftige stoffen, worden de regels met betrekking tot lood gebruik in producten steeds strenger. Strengere regels die moeten leiden tot een bescherming van consumenten kunnen echter een onbedoeld bijeffect hebben: de recycling van materialen waar nu al lood in zit wordt onmogelijk gemaakt, terwijl recycling juist een speerpunt is van het Europese milieubeleid.

Een van de materialen waarbij dit speelt is PVC. Deze kunststof kan lood bevatten zodat de kunststof bestand is tegen warmte en UV straling. De PVC industrie in Europa heeft het gebruik van lood al grotendeels uitgefaseerd, en heeft zich eraan gecommitteerd vanaf 2015 geen lood meer toe te voegen als stabilisator. Door de lange levensduur van PVC producten is in het PVC afval dat vandaag de dag vrijkomt nog steeds lood aanwezig en bij recycling zal dit lood weer terecht komen in nieuwe producten.

In opdracht van VinylPlus heeft Tauw een impact assessment uitgevoerd voor mogelijke restricties van lood in consumentenproducten. Hierbij is gekeken welke regels eventueel van kracht zouden kunnen worden. Vervolgens is voor de meest waarschijnlijke regels doorgerekend wat de gevolgen van deze regels zijn op:

  • De bruto toegevoegde waarde in Europa
  • Verlies of toename van banen
  • Effect op de gezondheid van mensen door blootstelling aan lood
  • Emissies van broeikasgassen
  • Primaire energieconsumptie
  • Consumptie van delfstoffen
  • Verhouding tussen storten, verbranden, recycling en export van het PVC afval

Voor deze doorrekening zijn gegevens verzameld via literatuurstudie en interviews met experts uit de PVC productie en recyclingindustrie.

Uit de studie blijkt dat de invoering van een algeheel loodverbod zal leiden tot het ineenstorten van de PVC recycling in Europa. Dit zal leiden tot verlies van banen en toegevoegde waarde en daarnaast tot een verslechtering van het milieu, terwijl de menselijke gezondheid door gerecyclede materialen niet verandert. Wanneer in een loodverbod een uitzondering wordt gemaakt voor gerecycled materiaal in bouwproducten, neemt dit de meeste negatieve gevolgen van dergelijke regelgeving weg.

Zie ook: Tauw rapportage Impact of lead restrictions on the recycling of PVC

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.