InnovA58 op weg naar de toekomst

Met Flow58 naar (Ontwerp)Tracébesluit Eindhoven-Tilburg

2019, de stikstofcrisis was een feit. Een nieuwe aanpak in wegenprojecten bleek noodzakelijk. Zo ook bij InnovA58, de innovatieve A58-wegverbreding voor de trajecten Eindhoven en Tilburg én Sint Annabosch en Galder. Achter de schermen werkt het projectteam InnovA58 van Rijkswaterstaat onverminderd door. Sinds een halfjaar in nauwe samenwerking met Flow58.

19 april 2021

Nieuw ingenieursbureau: Flow58

Nadat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het project InnovA58 aanwees als prioritair project, is Rijkswaterstaat in 2020 op zoek gegaan naar een nieuw ingenieursbureau. Dat werd Flow58, het samenwerkingsverband tussen Antea Group, Movares, TAUW en Goudappel Coffeng. Flow58 stelt nu het Ontwerptracébesluit (OTB) op voor het traject Eindhoven-Tilburg.

De specialisten van Flow58 hebben de afgelopen periode in kaart gebracht welke aanvullende onderzoeken nodig zijn en het bestaande (concept) ontwerp van de verbrede A58 Eindhoven-Tilburg uit 2019 nog eens goed onder de loep genomen. Inmiddels is duidelijk dat op een aantal punten het ontwerp wordt aangepast. Bij deze uitwerking maken we gebruik van de nieuwste verkeerscijfers (NRM 2021) die in april 2021 beschikbaar komen.

De planning is erop gericht om in de eerste helft van 2022 een OTB Eindhoven-Tilburg voor ondertekening bij de minister neer te leggen. Dit vraagt een enorme inzet in een relatief korte tijd dus alle hens aan dek. Corona maar ook de stikstofproblematiek maakt deze opgave er niet eenvoudiger op. Maar flexibel en veerkrachtig als we zijn, hebben we het volste vertrouwen om dit tot een goed einde te brengen in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

 

Zie ook:

Flow58-consortium wint opdracht Rijkswaterstaat voor planuitwerking InnovA58

Innovatiestrook A58 Kloosters: samen innoveren langs de snelweg 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.