Innovatieprijs voor reinigende wegberm

Het bedrijf Aqua Aurora is met de reinigende wegberm de winnaar geworden van de Milieu 2012 Innovatieprijs. Tauw heeft het onderzoek naar de werking van deze constructie uitgevoerd en verbetervoorstellen aangedragen.

Altena Inframaterialen bv heeft met medewerking van Aqua Aurora, Drainproducts, T&F, de Provincie Gelderland en Tauw met de reinigende wegberm een product op de markt gebracht dat afstromend regenwater filtert voordat het in de wegberm infiltreert. De verontreinigingen die in het afstromende regenwater zitten - zoals zware metalen, nutriënten, minerale olie, zouten en PAK’s - worden op deze manier in de constructie afgevangen en komen dus niet in de bodem terecht. De constructie bestaat uit doorlatende betonblokken aan de zijkant van de weg met daaronder een adsorberend materiaal.

Onderzoek Tauw

Tauw heeft de afgelopen maanden in het proeflaboratorium onderzoek uitgevoerd naar de zuiverende werking van deze constructie. Daaruit is een verbeterde filtersamenstelling voortgekomen met een hoger zuiverend rendement. De voorlopige resultaten van het door Tauw uitgevoerde onderzoek tonen aan dat de berm tot wel 40 jaar het vuile wegwater tot de vereiste kwaliteit kan zuiveren. Door de lange levensduur levert de vinding naast een schoner milieu ook een flinke kostenbesparing op omdat de aanleg van een (duur) rioleringssysteem niet meer nodig is.

Praktijkproeven

In de provincie Gelderland worden momenteel praktijkproeven met de reinigende wegberm uitgevoerd, waarbij de waterkwaliteit op gezette tijden getest wordt. Tauw blijft voorlopig betrokken bij de monitoring en verdere ontwikkeling.

Contact personen: Jaap Steketee en Ronald Wentink