Innovatiestrook A58 Kloosters: samen innoveren langs de snelweg

Rijkswaterstaat gaat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder verbreden. Het uitgangspunt is om een slimme, toekomstbestendige snelweg te realiseren met lagere beheer- en onderhoudskosten. Onderdeel van dit Innova58-project is het Living lab met een innovatiestrook bij verzorgingsplaats Kloosters te Oirschot: een proeftuin voor slimme, duurzame innovaties. Samen met Rijkswaterstaat onderzoekt Tauw wat er in het ontwerp nodig is om deze innovatiestrook tot een succes te maken.

23 september 2020

Innovatiestrook als proeftuin

De innovatiestrook langs de A58 bij verzorgingsplaats Kloosters in Oirschot moet een ware proeftuin worden, waar de nieuwste (technologische) snufjes op het gebied van wegenbouw en verkeer getest worden en versneld kunnen worden toegepast bij de realisatie van InnovA58. Denk aan duurzame wegverhardingen, energie opwekking, innovatieve bewegwijzering en circulair wegmeubilair. Maar ook weggerelateerde innovaties in bermen, zoals duurzame (groene) geluidsschermen. Kortom, nieuwe technologieën en processen die bijdragen om de mobiliteit in Nederland toekomstbestendig te maken.

Innovaties vertalen naar realistische ontwerpen

Rijkswaterstaat heeft Tauw gevraagd om deze innovaties te vertalen naar realistische ontwerpen die de infrastructuur stiller, schoner en zuiniger maken. Het ontwerp (met voorzieningenlijst) is inmiddels opgeleverd. Ook voert Tauw diverse onderzoeken uit op bijvoorbeeld het gebied van ecologie en kabels & leidingen. Wij ontzorgen de opdrachtgever in het gehele traject, van vergunningen, onderzoek en ontwerp tot het opstellen van het contract (Vraagspecificatie Eisen).

Tauw en Rijkswaterstaat werken daarbij nauw samen vanuit een kernteam dat de belangen van InnovA58 en de regio samenbrengt. Geert Vossen, projectleider van Tauw: “We denken van buiten naar binnen waardoor we de raakvlakken met interne en externe kernhouders inzichtelijk hebben en beheersen. Ons kernteam kent de regio en weet wat de behoeften zijn. We zijn erop gericht om de verschillende belangen zo goed mogelijk te behartigen, zodat dit unieke project écht tot zijn recht komt. Ik ben trots dat we als Tauw mogen bijdragen aan het vertalen van dromen naar ontwerpen, en het mooie is dat innovatiestrook Kloosters ook nog eens in mijn achtertuin ligt.”

Rijkswaterstaat kijkt met tevredenheid terug op de rol van Tauw in dit project. “Mede dankzij de betrokkenheid en het actief mee- en verder denken door het Tauw-team kunnen we straks samen met de markt invulling geven aan het verder verduurzamen van onze infrastructuur”, aldus projectleider Joep de Greef.

 
Van vertraging naar versnelling

Mede als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de verbreding van de snelweg vertraagd en is er meer onderzoek nodig naar de stikstofuitstoot rondom InnovA58. Toch wil Rijkswaterstaat de innovatiestrook versneld realiseren. De vasthoudendheid van Rijkswaterstaat en de doortastende aanpak van Tauw hebben ervoor gezorgd dat het ontwerp inmiddels klaarligt om uitgerold te worden.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.