Inschrijfformulier voor projecten met PAS-melding voor legalisering

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (van 2015 tot mei 2019) konden bepaalde stikstof-emitterende projecten na het doen van een speciale melding overgaan tot projectuitvoering. Het PAS is sinds 29 mei 2019 niet meer geldig. Hierdoor zijn de meldingen voor deze projecten met een depositie variërend tussen 0,00 mol/ha/jaar en 1,00 mol/ha/jaar niet meer rechtsgeldig. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt zich sterk dat er alsnog een rechtmatig besluit voor deze activiteiten komt. Het ministerie heeft alle initiatiefnemers die onder het PAS een melding hebben gedaan gevraagd om hun projecten met het nieuwe formulier in te schrijven. Alleen dan zal het ministerie zich inspannen om deze te legaliseren.

Inschrijfformulier

Het ministerie van LNV wil alle projecten die gebruik maakten van de meldingsmogelijkheid onder het PAS registreren. Partijen doen dit door hun project in te schrijven via een formulier op de website van RVO. Dankzij de inschrijvingen heeft de minister een duidelijk overzicht van de te legaliseren projecten. De inschrijvingen dienen uiterlijk op 14 augustus 2020 binnen te zijn.

Dit inschrijfformulier is de eerste stap om betreffende projecten onder de Wet Natuurbescherming gelegaliseerd te krijgen. Dit geldt zowel voor private initiatieven als projecten van overheden. 

Rechtsgeldigheid

De meldingsmogelijkheid onder het PAS is geen formeel besluit geweest. Daardoor verkeren projecten die hier gebruik van hebben gemaakt, momenteel in een situatie waarin ze in feite geen rechtsgeldigheid hebben. Het inschrijven middels het formulier is daarom van groot belang om projecten alsnog rechtsgeldig te maken.

Ondersteuning van TAUW

Het is van groot belang dat u uw project uiterlijk op 14 augustus dit jaar registreert via het formulier. Als u dit niet doet, dan neemt de minister uw project niet mee in haar initiatief om onder het PAS gemelde projecten gelegaliseerd te krijgen. TAUW heeft namens diverse partijen de meldingen verzorgd en is daarover ook aangeschreven. In samenwerking met deze partijen zorgen wij ervoor dat de betreffende projecten worden ingeschreven. Indien de melding door een partij zelf is gedaan worden wij hier niet over aangeschreven. U kunt dan de inschrijving zelf verzorgen of ons daarbij laten ondersteunen. We verwachten dat vervolgstappen na inschrijving noodzakelijk zijn. Hier kunnen wij alle partijen bij ondersteunen.

Meer informatie over onze diensten op het gebied van stikstof.