Intentieverklaring verwarmde snelfietsroute Jufferswaard getekend

Met de ondertekening van de intentieverklaring door papierfabriek Parenco en de provincie Gelderland op 17 maart 2018 is de realisatie van Nederlands groenste snelfietsroute weer een stukje dichterbij gekomen. Tauw heeft ondermeer de kansen voor dit duurzame fietspad aangedragen en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

Het te realiseren fietspad ligt in het natuurgebied De Jufferswaard en is het laatste ontbrekende stuk van de snelfietsroute tussen Arnhem en Wageningen. Dit Natura 2000 gebied - gelegen in de gemeente Renkum - ligt in de uiterwaard langs de Nederrijn, en dat brengt extra uitdagingen met zich mee. De voornaamste uitdaging is om te zorgen voor een duurzame manier om gladheid door vorst of sneeuw te bestrijden, omdat het traditionele zout strooien in de uiterwaarde zeer slecht is voor de aanwezige flora en fauna.

Duurzame toepassing van restwarmte
Tauw zag kansen in het verwarmen van deze 1,7 kilometer lange snelfietsroute door de restwarmte uit het productieproces van papierfabriek Parenco te gebruiken en zo een extra duurzame toepassing voor dit water te creëren. Samen met de provincie en Parenco heeft Tauw de haalbaarheid ervan onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat Parenco voldoende warm proceswater heeft om het gehele fietspad in de uiterwaarde te verwarmen en gladheid te bestrijden.

Een groot bijkomend voordeel is de temperatuurdaling van het proceswater, dat uiteindelijk afvloeit in het oppervlaktewater. Het afkoelen van de warmtestroom heeft een positief effect op het onderwatermilieu en de flora en fauna in de uitmonding van de Nederrijn. De verdere effecten van het verwarmde fietspad op de natuur en de leefomgeving worden nog nader onderzocht. 

Meekoppelkansen en marktverkenning
Op dit moment onderzoekt Tauw samen met de provincie andere meekoppelkansen, zoals de mogelijkheden om meer afnemers voor het warme proceswater te creëren naast het fietspad. Daarnaast ondersteunt Tauw de provincie en Parenco met de marktverkenning voor marktpartijen die het verwarmde fietspad willen aanleggen. In deze verkenning wordt een open gesprek met de markt gevoerd met als doel een zo goed mogelijk contract op de markt te zetten. Het fietspad moet in 2020 klaar zijn.

Zie ook:
- De groenste snelfietsroute komt in Gelderland (provincie Gelderland)
- Fietspad van de toekomst houdt steden gezond, bereikbaar en leefbaar

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.