Internationale city climatescan wereldwijd toepasbaar

De ‘internationale city climatescan’, die de bewustwording rond klimaatadaptatie in steden vergroot, is effectief gebleken. Deze praktische, actiegeoriënteerde methodiek om in steden de klimaatopgave in beeld te krijgen, is wereldwijd toegepast en op 11 april 2018 gepresenteerd op het internationale congres ‘Resilient And Responsible Architecture And Urbanism’. De climatescan wordt in de nabije toekomst gehouden in Nederland, Polen, Indonesië en de Filipijnen. Tauw heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan.

Het veranderende klimaat beïnvloedt het leefklimaat in onze steden. Een bekend voorbeeld is hevigere neerslag, met overstromingen tot gevolg. Maar klimaatverandering heeft ook effect op de lucht- en waterkwaliteit en de stad kan zo opwarmen dat er hittestress ontstaat. Het is van belang dat alle stakeholders zich bewust zijn van deze veranderingen/klimaatopgave.

Triple helix samenwerking
In Nederland wordt de adaptatiestrategie ‘weten, willen, werken’ vaak toegepast, waarbij bij de eerste stap, ‘weten’, vaak stresstesten worden uitgevoerd. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte in kaart te brengen.

Om de stappen van ‘weten’ naar ‘werken’ te zetten, is na diverse internationale oriënterende cityscans zoals in Mega city Manila, eind 2017 de internationale city climatescan in Rotterdam opgezet. Bij een scan werkt een internationaal team in een korte tijd in een ‘triple helix’-samenstelling samen (overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen inclusief young professionals en studenten). Hierbij wordt de status van klimaatadaptatie in een gemeente in korte tijd met diverse stakeholders geëvalueerd met concrete metingen en resultaten.

Veerkrant in wijk of buurt
Wat de climatescan uniek maakt, is de mogelijkheid om in korte tijd relevante informatie te verzamelen over de mate van veerkracht op straat- en wijkniveau. Dit inzicht kan burgers en andere belanghebbenden in buurten of wijken helpen bij het ontwikkelen van draagkracht voor en implementatie van klimaatadaptieve maatregelen. Zo zijn in samenwerking met de deelnemende partijen voor de city climatescan in Rotterdam diverse uitdagingen geselecteerd: overstromingsgevaar, hittestress, waterkwaliteit (oppervlaktewater en plastic afval) en luchtkwaliteit.

Betrokken partijen
De city climatescan Rotterdam was een gezamenlijk initiatief van de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen, Wróblewska Technical University in Gdansk en Ignace van Campenhout van de Dienst Stadsonwikkeling gemeente Rotterdam, die als opdrachtgever optrad. De climatescan werd mogelijk door medewerking van het Netherlands Water Partnership (NWP), Citydeal, TNO, Tauw, climatecafe, INDYMO en internationale projecten INXCES en WaterCoG. Naast vertegenwoordigers van elke organisatie hebben 37 Rotterdamse, 20 Poolse en 3 Franse studenten de city climatescan in Rotterdam uitgevoerd.

De update van de methodiek en resultaten wordt in juni 2018 gepresenteerd op het congres Adaptation Futures in Kaapstad waar ook het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation wordt gelanceerd. Ook worden hier diverse tools zoals hittestresskaarten en de climatescan onder de aandacht gebracht.

Meer informatie
Internationale city climatescan Rotterdam: onderzoeksresultaten klimaatadaptatie
Artikel in H2O, geschreven door Floris Boogaard (Tauw, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam), Rick Heikoop, Kaj van de Sandt, Tijmen den Oudendammer (Hogeschool Rotterdam), Arjen Oostra (gemeente Rotterdam).

Meer informatie over klimaatadaptatie

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.