Internationale samenwerking voor duurzaam beheer en sanering Lindaan en HCH verontreinigde locaties binnen EU

Recentelijk is in de internationale editie van het vakblad Bodem (april 2021) het artikel “De erfenis van Lindaan en HCH in de EU: Inventarisatie en duurzaam beheer van met Lindaan en HCH verontreinigde locaties in de EU” gepubliceerd. Vanuit TAUW hebben Boudewijn Fokke en Carlo Bensaïah in samenwerking met John Vijgen (directeur IHPA) als auteurs een bijdrage aan het artikel geleverd.

23 april 2021

De erfenis van Lindaan en HCH in de EU

Recentelijk is in de internationale editie van het vakblad Bodem (april 2021) het artikel “De erfenis van Lindaan en HCH in de EU: Inventarisatie en duurzaam beheer van met Lindaan en HCH verontreinigde locaties in de EU” gepubliceerd. Vanuit TAUW hebben Boudewijn Fokke en Carlo Bensaïah in samenwerking met John Vijgen (directeur IHPA) als auteurs een bijdrage aan het artikel geleverd.

In het artikel wordt onder andere ingegaan op de geschiedenis van Lindaan en HCH, de nalatenschap van deze pesticide en waarom de productie en toepassing tegenwoordig verboden is. Ook wordt er aandacht besteed aan concrete voorbeelden van duurzaam locatiebeheer.

TAUW is lead consultant binnen het Consortium (CDM Smith en SARGA) dat in opdracht van de Europese Commissie een inventarisatie uitvoert van huidige en voormalige met Lindaan en HCH verontreinigde locaties binnen de Europese Unie. Daarnaast ondersteunt het Consortium bij zes proeflocaties de autoriteiten bij het duurzaam beheren en saneren van Lindaan en HCH verontreinigde proeflocaties.

TAUW ziet het belang van dit internationale project in waarin veel wordt samengewerkt en licht graag toe wat er tot wat er binnen het project is gebeurd/gebeurt en waar het onderdeel van uitmaakt.

Auteurs van het artikel:

  • Carlo Bensaïah, coördinator en bodemadviseur binnen het HCH in EU-project.
  • Boudewijn Fokke, senior projectmanager en lid van de BAT BEP expert groep van de Stockholm Conventie.
  • John Vijgen, directeur International HCH & Pesticides Association (IHPA) is jarenlang betrokken bij de HCH-problematiek, en expert binnen het HCH in EU-project.

 

Benieuwd naar het volledige artikel?

Klik dan op onderstaande button om het artikel te downloaden.

Download artikel

 

Bekijk voor meer informatie over dit project onze projectpagina (EN): Resolving the HCH and Lindane issues in the EU