Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024: TAUW is er klaar voor!

Eindelijk is het zover. Na zes keer uitstel zal de Omgevingswet dan eindelijk volgend jaar, per 1 januari 2024, ingaan. De Eerste Kamer nam de wet al in 2016 aan, maar de invoering werd meerdere keren uitgesteld. Onder meer de complexiteit van de wet, de coronacrisis en ICT-problemen stonden de invoering in de weg.

15 maart 2023

Over de Omgevingswet

Het omgevingsrecht stond voorheen in 26 verschillende wetten. Dit is gebundeld in de Omgevingswet, een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. De Omgevingswet heeft verschillende doelen:

  • Betere mogelijkheden voor een integraal beleid bieden;
  • Betere bruikbaarheid van het omgevingsrecht;
  • Substantiële vereenvoudiging in het omgevingsrecht.

Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures worden sneller. Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken. De Eerste Kamer stemde al in 2016 in met de Omgevingswet en in 2020 met de wet die de invoering van de Omgevingswet regelde.


TAUW is er klaar voor!

Om als TAUW gesteld te staan om onze werkzaamheden conform de wettelijke eisen en regels en de regionale- visies en -plannen volgens het gedachtegoed uit de Omgevingswet te kunnen gaan uitvoeren, zijn er binnen TAUW de afgelopen jaren al heel wat stappen gezet.

Aan kennis met betrekking tot de Omgevingswet zit het dus wel goed. Toch zijn er ook wel wat vraagtekens rondom de invoering. Onze collega Rosalie Geerlinks schreef er een blog over.

Al met al betekent dit dus dat iedereen vanaf 1 januari 2024 dient te gaan werken via de gewijzigde wet- en regelgeving uit de Omgevingswet. TAUW is er in ieder geval klaar voor!

Meer weten over (de impact van) de Omgevingswet?

TAUW werkt samen met overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en bedrijven aan de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Zo zullen we de komende maanden weer een aantal workshops en webinars organiseren om overheden en bedrijven voor deze nieuwe wet klaar te stomen.  

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet of in beeld krijgen wat de impact van de nieuwe Omgevingswet is op uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Dan kijken we samen met u waar uw kansen liggen.

Uitgebreide informatie over (de consequenties van) de Omgevingswet voor zowel overheden als bedrijven vindt u op onze website via onderstaande button.

Omgevingswet

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.