Kabinet vraagt hulp van 'zwaargewichten' bij invulling klimaatakkoord

Het kabinet presenteert deze zomer het nationale Klimaatakkoord. De maatregelen die daarin opgenomen worden, moeten helpen om de uitstoot van broeikasgassen binnen Nederland flink terug te dringen. Het doel is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Om snel tot een Klimaatakkoord te komen zijn er sectorale onderhandelingstafels opgericht. Annemieke Nijhof, CEO van advies- en ingenieursbureau Tauw, is gevraagd als onafhankelijke voorzitter voor de sectortafel ‘Mobiliteit’.

Om CO2-uitstoot terug te dringen, moeten er concrete afspraken worden vastgelegd in het Klimaatakkoord. Die afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Aan elke sectortafel schuiven partijen aan die:

  • Een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie
  • Kennis hebben over hun sector
  • Over mandaat beschikken om afspraken te maken

Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook nadenken over thema’s die sectoroverstijgend zijn, zoals innovatie, financiering en arbeidsmarkt. De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatraad.

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw en voorzitter van de sectortafel mobiliteit, vertelt: 'Ik ben heel gemotiveerd om met alle partijen die invloed kunnen uitoefenen op mobiliteit te werken aan de forse reductie van CO2-uitstoot. Gelukkig is er al heel veel in gang gezet afgelopen jaren, wordt er volop geïnnoveerd en geïnvesteerd en bestaan er al vitale coalities voor het aanpakken van de uitdaging in de keten. Ik ga ambitie toevoegen én omzetten in concrete afspraken'

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.