Klimaatadaptatie-adviesteam ondersteunt bij versnelling klimaatbestendig inrichten

De komende maanden gaat het ´klimaatadaptatie-adviesteam´ voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie aan de slag om verschillende regio's te ondersteunen bij hun proces richting klimaatadaptatie. Tauw, ORG-ID  en Platform31 vormden de winnende combinatie die hiervoor opdracht kreeg van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Zij gaan deze opdracht samen met AT Osborne, Deltares, GrondRR. H2Ruimte, Hydrologic, Klimaatverbond Nederland , Stadsstromen, Tygron en de Hogeschool van Amsterdam uitvoeren.

Het adviesteam gaat het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ondersteunen bij het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in maximaal 12 regio's. Het adviesteam zal gericht vragen ophalen in de betreffende regio's en daarbij gedurende een korte periode regiospecifieke ondersteuning geven, zodat een volgende stap naar een klimaatbestendige inrichting sneller gezet kan worden.

Dit is een eerste stap in de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Naast de directe beoogde meerwaarde voor de regio's, leveren de regiotrajecten ook praktijkkennis op voor het op te richten Platform Samen Klimaatbestendig. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie zal de ervaringen vertalen naar de verdere uitwerking van de aanpak van het Deltaprogramma in 2018 en verder.

Voor een vliegende start van het nieuwe stimuleringsprogramma (2018- 2022) heeft de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie besloten om in de laatste fase van het huidige stimuleringsprogramma extra capaciteit te zetten op het versnellen en intensiveren van het lopende proces. Dit gaan we doen door:

  • Actief uitdragen van beschikbare methoden en instrumenten
  • Gericht vragen op te halen die leven in de regio en dit regiospecifiek te ondersteunen
  • Generieke lessen uit deze actie op te halen zodat deze vertaald kunnen worden naar een uitwerking van de aanpak in 2018 en verder

Namens Tauw maken Edwin van der Strate (projectleider) en Carolien van Merksteijn deel uit van het kernteam.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.