Kom naar het Klimaatevent Fryslân op 26 november, Tauw is er ook!

Op 26 november 2018 vindt in de Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden het Klimaatevent Fryslân ‘Oer de Grinzen’ plaats, een initiatief van de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Hier kunnen bezoekers kennismaken met innovatieve regionale en nationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie en mitigatie. Ook Tauw draagt bij met slimme oplossingen.

Het klimaatevent Fryslân is een event voor professionals die zich bezighouden met ons Friese klimaat of iedereen die hier belangstelling voor heeft. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2050, het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, het Klimaatakkoord Parijs, lokale, regionale en landelijke klimaatprojecten: allemaal initiatieven als het gaat om ons klimaat. Het kan je niet ontgaan zijn: er is wel degelijk iets aan de hand.

Wat kun je als raadslid, ondernemer, bestuurder, onderzoeker, boer, beleidsmedewerker of leraar nu zelf doen voor het klimaat? Hoe werk je in de volle breedte over de grenzen van je eigen organisatie heen samen aan een klimaatrobuust Fryslân in 2050? Wie en wat kan je daarbij helpen?

Programma
Meer dan 30 klimaatprojecten en organisaties laten op maandag 26 november zien wat zij doen om Fryslân in 2050 klimaatrobuust te krijgen. Projecten op het vlak van klimaatadaptatie, mitigatie maar ook de nieuwste tools die je in je werk kunt gebruiken om actie te ondernemen. De grote foyer van de Harmonie is deze dag ingericht om in gesprek te gaan, te leren en te ontdekken: de plek waar je moet zijn om te weten wat er speelt. Lees hier meer over het in het programma.

Tauw, vertegenwoordigd in het Climate Initiative Noord-Nederland, is tijdens het event aanwezig op het netwerkplein en verzorgt een presentatie. Floris Boogaard - werkzaam bij Tauw en Hanzeschool Groningen voor internationale klimaatprojecten - is nauw betrokken bij het project ‘Stresstest Fryslân. Tijdens zijn presentatie brengt hij ondermeer de gevolgen van wateroverlast door klimaatverandering in beeld aan de hand van een 3D-film.

Meer informatie
De aftermovie van dit event is inmiddels beschikbaar via YouTube.

Meer weten over onze kennis en expertise op het gebied van klimaatadaptatie >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.