Krachtenbundeling in aanpak Plastic Soep in Zuid-Holland

22 organisaties tekenen intentieverklaring voor de aanpak van plastics in onze rivieren.

08 juni 2020

Vandaag, op World Oceans Day 2020, maken Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en RDM Centre of Expertise (RDM CoE) van Hogeschool Rotterdam bekend dat zij samen met 22 andere organisaties gaan samenwerken aan de aanpak van plastics in onze rivieren. Deze organisaties, waaronder ook Tauw, hebben hiertoe onlangs een intentieverklaring getekend.

Het bijeenbrengen van partijen in de aanpak van plastic in water om te voorkomen dat deze onze oceanen bereiken, is een initiatief van Rijkswaterstaat. Samen met RDM CoE heeft zij de ‘Community of Practice Plastic’ (CoPP) opgericht, waarin ervaringen en kennis worden gedeeld en gewerkt wordt aan gezamenlijke kennisontwikkeling.

Community of Practice Plastic (CoPP)

De betrokken partijen delen kennis en ontwikkelen gezamenlijk kennis op het gebied van het meten, afvangen en het stimuleren van hergebruik van plastics in water. De partijen brengen eerst het probleem in kaart en verkennen vervolgens gezamenlijk maatregelen, met als uiteindelijk doel plasticvrije Zuid-Hollandse rivieren en wateren.

De CoPP kijkt vanuit het watersysteem en werkt feitelijk als een snelkookpan, doordat partijen direct met elkaar in contact staan en initiatieven snel gedeeld kunnen worden. De CoPP richt zich in eerste instantie op de Rijn en de Maas en haar zijarmen. Belangrijke vragen zijn hierbij: Hoe kunnen we het probleem van plastics in water goed in kaart brengen (meten)? Hoe kunnen we plastics uit het watersysteem krijgen (afvangen)? En hoe kunnen we deze plastics weer terugbrengen in de productieketen (verwerken)?
 

Bijdrage van Tauw

Als Tauw zetten we onze brede kennis en ervaring integraal in bij het oplossen van bovengenoemde vragen. Wij hebben veel kennis(sen) en werken zowel aan de beleidskant als in het veld voor de overheid en de industrie. Tauw is al sinds de eerste bijeenkomst op 1 februari 2018 bij de CoPP betrokken. Toen hadden we al ervaring met het afvangen en monitoren van plastics met de Shoreliner in de Rotterdamse haven.

“Wij zijn dan ook zeer trots dat deze CoPP zo gegroeid is en dat nu, ruim 2 jaar later, 22 partijen een intentieverklaring hebben ondertekend”, zegt Tauw-adviseur Remco Pikaar. “Machtig toch om aan zo’n belangrijk onderwerp een substantiële bijdrage te kunnen leveren!”

Deelnemende partijen

Naast Tauw namen de volgende partijen deel aan de CoPP: AllSeas, Antea Group, Braveheart Marine, By the Ocean We Unite, Clear Rivers, Deltares, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Heijdra Milieu, Hogeschool Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, MRD Marine Support, Natuur- en Milieu Federatie Zuid-Holland, Noria Sustainable Innovators, Plastic Soup Foundation, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, The Great Bubble Barrier, Universiteit Leiden en Wageningen Universiteit.

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.