Kwaliteitsverbetering en besparing door optimalisatie grondwatermeetnet

Tauw helpt de gemeente Diemen bij het optimaliseren van het grondwatermeetnet. Tauw heeft de gemeente geadviseerd om de ruim 250 peilbuizen terug te brengen naar 77 en het meetnet te automatiseren. Dit levert naast kwaliteitsverbetering van het meetnet ook nog eens een forse besparing op.

De gemeente Diemen heeft Tauw gevraagd te helpen bij het herevalueren van het huidige grondwatermeetnet. De gemeente was enerzijds op zoek naar een manier om de kosten van het meetnet te verminderen, en wilde anderzijds het beheer van het meetnet vereenvoudigen.

Meetnet optimalisatie tool

Voordat gekeken is naar welke peilbuizen er uit het meetnet gehaald konden worden, hebben Tauw en de gemeente gezamenlijk het doel van het meetnet vastgesteld. Het doel is tweeledig: kennis en begrip van het grondwatersysteem en inzicht in (potentiële) overlastlocaties. Vervolgens zijn berekeningen uitgevoerd met de door Tauw ontwikkelde ‘meetnet optimalisatie tool’. Door de resultaten langs de doelstellingen te leggen bleek dat het aantal meetpunten met maar liefst 70% verminderd kon worden.

Minder inspanning, hogere kwaliteit

Door de manier van meten te moderniseren - door middel van automatische drukopnemers en telemetrie waarbij gegevens worden verwerkt in een softwarepakket - kost het meten minder inspanning, gaat de kwaliteit van de metingen omhoog en wordt er ook nog eens flink bespaard op de kosten.

De gemeente moet nog beslissen of zij de aanpassing van het grondwatermeetnet in de praktijk brengt. Hierbij zullen ook andere interne afwegingen een rol spelen.

Contact persoon: Mark de Kuster