Lancering Green Paper: De dringende noodzaak van gezonde bodems

Vandaag is tijdens de Noord-Nederlandse Bodemdag de Green Paper 'De dringende noodzaak van gezonde bodems' officieel gelanceerd. Dit is de Nederlandse update van de Engelstalige versie die begin 2023 is gepubliceerd.

09 november 2023

In deze Green Paper geven Margot de Cleen (Senior Adviseur Bodem- en Waterbeleid bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), en Martin Doeswijk (Directeur Bodem & Grondwater bij TAUW) de bredere context aan de dringende noodzaak van gezonde bodems. Ze leggen een link naar de EU-Bodemstrategie en -missie en verbinden deze met de uitdagingen die we in Nederland hebben, zoals beschreven in de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’.

 

AquaConSoil als bron van inspiratie

In 2021 werkten Margot en Martin nauw samen als leden van het organisatiecomité van AquaConSoil, een internationale conferentie gericht op duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en water. Tijdens de voorbereiding op de interactieve sessies voor de AquaConSoil-edities van 2021 en 2023 bespraken ze hun passie voor (het belang van) gezonde bodems. Hierin werden ze aangemoedigd door zowel de enthousiaste bijdragen van academici, milieuadviseurs, ingenieurs, aannemers en beleidsmakers als technische ontwikkelingen die tijdens de conferenties aan bod kwamen. Ook kwamen tijdens hun voorbereidingen meer filosofische (geef de bodem een stem) en holistische thema’s naar voren: ‘De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan - toch behandelen we hem niet zoals het hoort.’

 

10 puntenactieplan

Margot en Martin namen het initiatief om de input die ze tijdens de AquaConSoil-editie van 2021 verzamelden, uit te werken in een 10 puntenactieplan in de bredere context van het belang van gezonde bodems, zoals beschreven in de EU-missie A Soil Deal for Europe. Naar aanleiding van de editie van 2023 is het 10 puntenactieplan geactualiseerd met de nieuwste inzichten. Ook is er een extra hoofdstuk aan de paper toegevoegd, want bij het geneesmiddel voor een gezonde bodem mag een goede bijsluiter niet ontbreken.

In dit document geven de auteurs uitleg over:

  • Het waarom; het belang van gezonde bodems
  • Het wat; dit is wat we nodig hebben
  • Het hoe; dit is hoe we het moeten doen

Martin en Margot roepen iedereen op om deze Green Paper te gebruiken om anderen uit te nodigen zich aan te sluiten bij dit initiatief. Om het debat en discussie op politiek- en beleidsmatig vlak te voeren, maar ook om bedrijven, hun aandeelhouders en het publiek te stimuleren om van deze paper een levend document te maken en gezonde bodems dichterbij te brengen. De Green Paper is geen vast voorstel, maar een startpunt voor debat en discussie.

 

"Gezonde bodems zijn de basis van een gezonde samenleving. Overtuigd van de dringende noodzaak van gezonde bodems hebben Martin en ik besproken, gelezen en geschreven hoe we met onze kennis en netwerken kunnen bijdragen aan gezonde bodems. Dit gaf ons veel energie. Hopelijk worden anderen ook enthousiast." - Margot de Cleen

"Het opstellen van deze Nederlandstalige variant van de Green Paper samen met Margot was weer een mooi en interessant proces, waarin we de uitkomsten van de conferenties konden combineren met het urgente thema gezonde bodems en de bodemstrategie die vanuit Europa wordt ontwikkeld. Het was wederom een plezier om samen te werken!" - Martin Doeswijk

   

Download Green Paper Soil (PDF)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.