Lancering Green Paper 'The urgent necessity of healthy soils’

Recentelijk is de nieuwe (Engelstalige) Green Paper: 'The urgent necessity of healthy soils’ gelanceerd. Met deze paper presenteren Margot de Cleen (senior adviseur Bodem- en Waterbeleid bij Rijkwaterstaat) en Martin Doeswijk (Director Soil & Groundwater bij TAUW) de bredere context van de urgentie voor gezonde bodems. In de Green Paper leggen zij de link naar de EU-bodemstrategie en de EU-missie 'A Soil Deal for Europe'. Het is geen voorstel dat in beton is gegoten, maar een startpunt voor discussie. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

06 februari 2023

AquaConSoil 2021: Het belang van een gezonde bodem

In 2021 hebben Margot de Cleen en Martin Doeswijk intensief samengewerkt als leden van het organisatiecomité van de AquaConSoil conferentie. AquaConSoil is een internationale conferentie en netwerk gericht op de onderwerpen duurzaam gebruik en beheer van bodem, sediment en water. De laatste editie vond plaats in juni 2021, waar Martin en Margot de interactieve eindsessie presenteerden. In deze sessie koppelden zij de tijdens de conferentie gepresenteerde kennis en praktijken over duurzaam bodembeheer aan maatschappelijke en beleidsbehoeften.

Gedurende de voorbereiding en tijdens de sessie spraken Margot en Martin veelvuldig over hun passie voor de bodem en in het bijzonder over een gezonde bodem en het belang daarvan. Deze passie werd aangemoedigd door de enthousiaste bijdragen en technische capaciteiten van de verschillende belanghebbenden op dit gebied, waaronder beleidsmakers, academici, milieuadviseurs, ingenieurs en aannemers. Hier kwamen ook meer filosofische (Give Soils A Voice) en holistische thema's naar voren: "De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan - toch behandelen we haar niet zoals het hoort.”

10-punten-actieplan

Er werd geopperd om de geleverde input van de conferentie te verzamelen voor een 10-punten-actieplan. De holistische visie die ze nastreven weerspiegelt zich in de EU-verklaring: "Het leven op aarde is afhankelijk van een gezonde bodem. De bodem is het fundament van onze voedselsystemen, zorgt voor schoon (drink)water, vormt een habitat voor de biodiversiteit en draagt bij aan klimaatbestendigheid. De bodem ondersteunt ons cultureel erfgoed en onze landschappen en vormt de basis van onze economie en welvaart." Vervolgens werd eind 2021 de EU-bodemstrategie voor 2030 gepubliceerd: ‘Reaping the benefits of healthy soil for people, food, nature and climate’. Dit document en het actieplan vormen gezamenlijk een opstap om kennis, ervaring en praktijk te koppelen aan de EU-doelstellingen voor bodemgezondheid. 

In dit document leggen de auteurs uit:

  • Het waarom; het belang van gezonde bodems
  • Het wat; dit is wat we nodig hebben
  • Het hoe; dit is wat we moeten doen

De Green Paper sluit af met een helder en haalbaar 10-punten actieplan.

Martin en Margot roepen eenieder op deze Green Paper te gebruiken als beginpunt voor discussie en debat in de politiek en op beleidsniveau, maar ook bij bedrijven, hun aandeelhouders en het brede publiek. De auteurs willen van dit paper een levend document maken en gezonde bodems dichterbij brengen.

“Gezonde bodems zijn het fundament van een gezonde samenleving. Overtuigd van de dringende noodzaak van gezonde bodems hebben Martin en ik gediscussieerd, gelezen en geschreven over hoe we met onze kennis en netwerken kunnen bijdragen aan gezonde bodems. Dit gaf ons veel energie. Hopelijk maakt het ook anderen enthousiast.”  - Margot de Cleen

“Het samen met Margot opstellen van deze paper was een mooi en interessant proces, waarin we de uitkomsten van de conferentie konden combineren met het urgente thema gezonde bodems en de bodemstrategie die vanuit Europa wordt ontwikkeld. Het was een plezier om samen te werken!!”  - Martin Doeswijk


Download de Engelstalige Green Paper via de onderstaande button. 

Download Green Paper Soil (PDF)

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.