Lancering Klimaatcampus

Hoosbuien, hittegolven, langdurige droogte, insectenplagen, zeespiegelstijging: de gevolgen van klimaatverandering zijn deels al onvermijdelijk en zullen alleen maar toenemen. Alle overheden, vele sectoren en burgers krijgen met een veranderend klimaat te maken. Hoe beter je die gevolgen in beeld hebt en hoe eerder je aanpassingsmaatregelen bedenkt, hoe minder schade klimaatverandering brengt. Platform31 lanceert samen met Klimaatverbond Nederland, Tauw en ORG-ID de Klimaatcampus om allen te ondersteunen die met deze opgave van klimaatadaptatie aan de slag willen. Een verslag van een viergesprek met de initiatiefnemers.

“Bij klimaatverandering denken veel mensen aan het beperken van de uitstoot,” vertelt Maarten Hoorn (Platform31). “Dit is absoluut belangrijk, maar daarmee wordt wel eens vergeten dat het klimaat hoe dan ook verandert.” Madeleen Helmer (Klimaatverbond) vult aan: “De gevolgen van klimaatverandering die zelf wanneer alle landen de doelen van het Parijs-akkoord halen niet meer te voorkomen zijn, raken aan zoveel domeinen.” En we weten nog lang niet alles. Edwin van der Strate (Tauw) merkt op dat we nog veel moeten ontdekken en met elkaar moeten uitwerken rondom dit thema. “Maar ik denk dat klimaatadaptatie hét onderwerp is dat vraagt om transitie.”

Deltaplan
“In het Deltaplan hebben alle overheden afgesproken om vanaf 2020 klimaatbestendig te werken.” Hiermee benoemt Robert de Graaff (ORG-ID) de urgentie van de opgave om ermee aan de slag te gaan. “Het Deltaplan bevat hiervoor 7 ambities. Als organisaties hebben we inmiddels veel ervaring opgedaan rondom het thema klimaatadaptatie en met het realiseren van de ambities. Deze ervaring bundelen we in de Klimaatcampus, waardoor we echt een meerwaarde kunnen bieden.” Van der Strate vult aan: “Proces, organisatie en technische inhoud kunnen we nog beter verbinden om ook echt beweging in gang te zetten. De Klimaatcampus kan hierbij helpen. De organisaties zijn complementair aan elkaar: technische kennis, inhoud en proces. Dat merken we nu al in samenwerkingen voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.”

Klimaatadaptatie is maatwerk
De Klimaatcampus wil de kennis zo veel mogelijk delen. “Op verschillende plekken in Nederland wordt al veel ervaring opgedaan met klimaatadaptatie. We moeten voorkomen dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden. De Klimaatcampus wil hierin ook een rol spelen,” aldus Hoorn. Helmer: “We gaan de boer op, de samenleving in. Om enerzijds mensen bij te praten over de ernst van het probleem dat op ons afkomt – dat is echt niet mis – en anderzijds vuurtjes aan te wakkeren over wat mensen zelf en vooral samen kunnen doen met kleine en grote acties.”

“Klimaatadaptatie is maatwerk”, geeft De Graaff aan. “Waar begin je? Wat is voor jou relevant? Wie en wat heb je nodig? Wat kun je doen? De antwoorden op deze vragen zijn uiteindelijk voor iedereen toch weer verschillend. Daarom sluiten onze producten en diensten aan op ervaringen die zijn opgedaan, maar maken we ze ook op maat. Van een algemene presentatie die overzicht geeft van de breedte van het onderwerp, tot gerichte kennisoverdracht over specifieke knelpunten en handelingsperspectieven. Van trainingen en masterclasses tot procesbegeleiding.”

Helmer is van mening dat het de grootste opgave is hoe we burger bij klimaatadaptatie betrekken. “Voor de toekomst stel ik me een soort ‘klimaatcontract’ tussen overheid en samenleving voor. Waarbij duidelijk is wat de overheid wel en niet kan, en wat van bedrijven en burgers wordt verwacht.”

Foto: Edwin van der Strate (Tauw), Madeleen Helmer (Klimaatverbond), Maarten Hoorn (Platform31) en Robert de Graaff (ORG-ID)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.