Levenscyclusanalyse geeft inzicht in de milieu-impact van plaszakken

TAUW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een levenscyclusanalyse naar plaszakken uitgevoerd om de milieu-impact van de productie van plaszakken inzichtelijk te krijgen.

11 juni 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat richt zich via het uitvoeringsprogramma ‘Ketenaanpak medicijnresten uit water’ op het schoner krijgen van het oppervlaktewater in Nederland. Zo moet onder andere worden voorkomen dat röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater (en uiteindelijk ook in de zee of ons drinkwater) terechtkomen.


Wel of geen plaszakken gebruiken?

Een mogelijkheid om röntgencontrastmiddelen uit de waterketen te houden, is om mensen die deze stoffen na een scan binnenkrijgen een aantal keren gebruik te laten maken van een plaszak. Deze plaszak wordt vervolgens via het restafval afgevoerd.

Uit een eerder onderzoek van TAUW naar de effecten van het gebruik van plaszakken op het vrijkomen van de röntgencontrastmiddelen in het milieu, is gebleken dat door gebruik van plaszakken minder gevaarlijke stoffen in het milieu terechtkomen dan zonder gebruik ervan.


Resultaten leven cyclus analyse (LCA)

Voordat het gebruik van plaszakken kon worden ingevoerd, heeft TAUW eerst een LCA uitgevoerd om de milieu-impact van de productie en het transport van plaszakken inzichtelijk te krijgen. Dit om ervoor te zorgen dat de milieu-impact door het gebruik niet (enorm) zou toenemen.

De LCA is uitgevoerd voor alle (vijf) plaszakken die op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Hierbij hebben we de verschillende plaszakken - die bestaan uit PET/LDPE/Papier met circa 20 gram superabsorbant polymer (SAP) - met elkaar vergeleken, waarbij de milieu-impact wordt uitgedrukt in een Milieu-Kosten-Indicatie waarde (MKI-waarde*) en CO2 equivalent.

Uit deze analyse is naar voren gekomen dat de uiteindelijke milieu-impact van een plaszak minder dan 1 cent MKI bedraagt. De papieren plaszak heeft de minste impact; een plaszak van PET heeft de grootste impact op het milieu. Gebleken is dat, bij opschaling naar alle personen die in één jaar contrastmiddelen nemen, de impact min of meer gelijk is aan de (in)directe uitstoot van 20 huishoudens in een jaar. Ook is uit de analyse naar voren gekomen dat vooral het SAP, dat de urine in de plaszak absorbeert, (negatief) bijdraagt aan de milieu-impact.


Advies aan ziekenhuizen

Om de milieu-impact van plaszakken zo laag mogelijk te houden, is het advies aan ziekenhuizen om een uitvraag te doen voor plaszakken met zo min mogelijk milieubelastende materialen, maar die wel voldoen aan de eisen voor gebruiksgemak. Dit kan indirect worden gestimuleerd door te gunnen op een lage prijs. SAP heeft namelijk een hoge productieprijs.

Inmiddels zijn de pilots met plaszakken voor mensen die een scan ondergaan, gestart. In deze pilots wordt gekeken hoeveel werk het is om de plaszakken, inclusief een goede instructie, uit te delen en hoe mensen erop reageren. TAUW is trots te kunnen bijdragen aan dit initiatief.


Ga naar het rapport 'De milieu-impact van plaszakken'

(* de MKI drukt de kosten uit die moeten worden gemaakt om de milieu-impact te herstellen)

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.