Maak gebruik van de Bedrijvenregeling bodemsanering nu het nog kan

De Bedrijvenregeling bodemsanering - de subsidieregeling voor bedrijven om bodemverontreiniging te saneren - loopt op z’n einde. Hebt u zich vóór 2008 aangemeld? Dan wordt het tijd om (op korte termijn) actie te ondernemen!

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hecht er veel belang aan om (in gebruik zijnde) ernstig verontreinigde bedrijfsterreinen op korte termijn te saneren. Omdat de regeling per 2025 beëindigd wordt, is deze per 1 juli 2017 geoptimaliseerd om sanering voor bedrijven nóg interessanter en praktischer uitvoerbaar te maken. In de Ingenieus van juni 2017 hebben wij u hierover reeds geïnformeerd.

2025 lijkt nog ver weg, tóch raden wij u aan om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Een bodemsaneringstraject kost veel tijd, ook in de fase voorafgaand aan de daadwerkelijke sanering. Dus wilt u zeker zijn van tijdige hulp, wacht dan niet te lang.

Daarom nogmaals de belangrijkste zaken op een rijtje:

 • Einddatum
  Hebt u zich als bedrijf of terreineigenaar vóór 2008 aangemeld? Dan hebt u tot 1 januari 2025 de tijd om aan te geven of u gebruik maakt van de Bedrijvenregeling door een subsidieaanvraag in te dienen. Het saneringsplan of de BUS-melding moet al een jaar eerder (vóór 1 januari 2024) zijn ingediend. Vervolgens hebt u tot 1 januari 2030 de tijd om de sanering uit te laten uitvoeren.

 • Verruiming van de regeling
  Met de aanpassing van de Bedrijvenregeling zijn ook de regels voor het verkrijgen van subsidie en het verstrekken van een voorschot verruimd. Ook is het mogelijk om de bodemsanering in fasen uit te voeren.

  Bestemmingswijziging: Terreinen die na sanering een andere bestemming krijgen (niet-industrie) komen nu wél in aanmerking voor de Bedrijvenregeling. De hoogte van de subsidie blijft afgestemd op de voortzetting van de functie bedrijfsterrein. Meerkosten om de bodem klaar te maken voor woningbouw zijn volledig voor eigen rekening.

  Terreinen met een grootschalige grondwaterverontreiniging
  De jarenlange sanering of monitoring van deze terreinen kan worden overgedragen aan de overheid of een andere instantie.


Hebt u vragen of hulp nodig bij de aanpak, dan helpen wij u graag. Bijvoorbeeld met het maken van een planning voor het vaststellen van de budgetten, het opstellen van een saneringsplan of BUS-melding, het calculeren van de kosten van de bodemsanering, het berekenen van het subsidiepercentage of het opstellen van de subsidieaanvraag.

Contact: Karin Grobben, karin.grobben@tauw.com, +31 65 38 15 81 1 of Cathrien Heusinkveld, cathrien.heusinkveld@tauw.com, +31 62 18 19 35 2.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.