Maak vóór 1 januari 2024 gebruik van de subsidie Bedrijvenregeling bodemsanering

Bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling bodemsanering hebben tot uiterlijk 1 januari 2025 de tijd om aan te geven dat ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling. De Bedrijvenregeling bodemsanering betreft een subsidieregeling voor industriële bedrijven om bodemverontreiniging op eigen bedrijfsterrein te saneren. Indien u nog gebruik wilt maken van deze regeling, dan is het zaak om (op korte termijn) actie te ondernemen! De voorbereiding van een bodemsanering en de daadwerkelijk uitvoering daarvan kosten namelijk tijd.

03 april 2023

Heeft u zich als bedrijfs- of terreineigenaar vóór 2008 aangemeld? Dan zijn er een aantal kritische peildata waarmee u rekening dient te houden om in aanmerking te komen voor subsidie:

  • Uiterlijk 31 december 2023 moet het saneringsplan zijn ingediend;
  • Uiterlijk 31 december 2024 dient de financiële bijdrage te zijn aangevraagd (indiening aanvraag subsidieverlening);
  • Vóór 1 januari 2030 dient de bodemsanering te zijn afgerond en de aanvraag subsidievaststelling te zijn ingediend.

Verruiming van de subsidie Bedrijvenregeling

Met de aanpassing van de Bedrijvenregeling in 2017 zijn ook de regels voor het verkrijgen van subsidie en het verstrekken van een voorschot verruimd. Ook is het mogelijk om de bodemsanering in fases uit te voeren.
Terreinen die na sanering een andere, niet-industriële bestemming krijgen komen tevens in aanmerking voor de subsidie Bedrijvenregeling. De hoogte van de subsidie wordt afgestemd op de voortzetting van de functie van het bedrijfsterrein. Echter, meerkosten om de bodem geschikt te maken voor woningbouw zijn volledig voor rekening van de initiatiefnemer.


Toekomstige saneringsplicht

Indien de saneringsplicht momenteel niet van toepassing is, dan is er nog steeds een kans dat u in de toekomst moet saneren. Bijvoorbeeld als uw bedrijfsactiviteiten veranderen of eindigen en u de locatie wilt herontwikkelen. Volgens de Omgevingswet moeten locaties na sanering geschikt zijn voor het beoogde toekomstige gebruik. Afhankelijk van deze toekomstige functie worden er verschillende eisen gesteld aan de bodemkwaliteit. Indien u een herontwikkeling overweegt, dan raden wij u aan uw plannen zo spoedig mogelijk te concretiseren. Wij kunnen u hierbij helpen.


Diepgaande kennis en ervaring

TAUW heeft veel ervaring op het gebied van de aanpak van bodemverontreiniging en kan u gedurende het gehele traject, van het eerste onderzoek tot en met de afronding van de bodemsanering, ondersteunen. Ook kunnen wij voor u nagaan wat de subsidiemogelijkheden zijn in het kader van de Bedrijvenregeling. Al sinds 2008 hebben wij vele aanvragen in het kader van de Bedrijvenregeling met succes verzorgd. Onze adviseurs staan voor u klaar om u in het gehele subsidietraject te begeleiden. Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn:

  • het opstellen van een saneringsplan;
  • het calculeren van de kosten van de bodemsanering;
  • het berekenen van het subsidiepercentage;
  • het optimaliseren van de saneringsaanpak en aanbesteding van de bodemsanering met het oog op subsidie;
  • het opstellen van de subsidieaanvragen.

 

Neem voor meer informatie over de subsidie Bedrijvenregeling bodemsanering contact op met onze experts en maak gebruik van deze regeling voordat het te laat is!

 

Heeft u vragen over de Bedrijvenregeling bodemsanering?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.