Maatregelenpakket voor betere bereikbaarheid Brainport Eindhoven

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML hebben gezamenlijk een maatregelenpakket afgesproken om de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven op duurzame wijze te verbeteren. Tauw heeft met het project Kempenbaan Oost bijgedragen aan de uitvoering van het maatregelenpakket.

Omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uit de regio zijn op 23 januari 2019 tijdens een informatieavond geïnformeerd over het maatregelenpakket. Tauw was daarbij aanwezig om toelichting te geven op een van de maatregelen, namelijk de herinrichting van Kempenbaan Oost.

Bereikbaarheid Brainport Eindhoven verbeteren

Brainport Regio Eindhoven is een samenwerkingsverband tussen gemeenten in Metropoolregio Eindhoven, bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de regio Zuidoost- en Middenoost-Brabant. Omdat door de huidige en toekomstige groei van de bedrijven de bereikbaarheid onder druk staat, is een pakket aan maatregelen opgesteld die met name de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run in Veldhoven en enkele omliggende economische toplocaties moet verbeteren.

Duurzamere vervoersmogelijkheden

Met deze maatregelen wordt ingezet op duurzamere vervoersmogelijkheden, zoals nieuwe vormen van gedeeld vervoer, een opwaardering van fietsvoorzieningen en verbeteringen van de auto-infrastructuur en openbaar vervoer. Alle belanghebbenden uit de regio zullen profiteren van dit maatregelenpakket, waaronder het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kennisinstellingen (en hun medewerkers) maar ook studenten, inwoners en reizigers in de regio.

De eerste effecten van deze maatregelen zullen al op korte zichtbaar zijn. Zo is er begin dit jaar een express busdienst in de spits van start gegaan met extra bussen tussen Centraal Station Eindhoven en het bedrijventerrein De Run. Op de middellange termijn wordt de fietsstructuur verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van tunnels en nieuwe fietsverbindingen. En tussen belangrijke bedrijfslocaties wordt ingezet op P&R locaties in combinatie met shuttle services, waarbij de shuttlebussen gebruik maken van de busbanen. Ook worden er diverse maatregelen genomen om het verkeer te sturen en de doorstroming op de Kempenbaan te verbeteren.

Maatregelen herinrichting Kempenbaan Oost

Tauw stelt het integrale voorlopige ontwerp op voor de herinrichting Kempenbaan-Oost. Daarnaast heeft Tauw een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van diverse korte termijnmaatregelen voor de herinrichting van Kempenbaan Oost. Momenteel zijn we bezig met de uitwerking van een aantal van deze korte termijnmaatregelen binnen het maatregelenpakket.

Meer informatie over het maatregelenpakket Brainport Eindhoven

Meer informatie over het maatregelenpakket is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.