Malderburchtstraat duurzaamste straat van Nijmegen

Op 19 december 2019 heeft in de gemeente Nijmegen de opening van de meest duurzame straat van Nijmegen plaatsgevonden. Om dit te realiseren heeft de gemeente gebruik gemaakt van het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW. Op basis van deze ambities heeft de gemeente de combinatie Tauw /Van Gelder Aannemingsmaatschappij ingeschakeld om een visie op te stellen en zorg te dragen voor de uitvoering.

23 december 2019

Op het eerste gezicht lijkt het of de Malderburchtstraat in de wijk Hatert een gewone straat is gebleven. Toch is de straat bijzonder. Bij de reconstructie is er 48 procent minder CO2-uitgestoten, is er 54 procent circulariteit behaald ten opzichte van een ‘normale’ reconstructie en is bijna 90 procent van het toegepaste materiaal hergebruikt. En deze nieuwe aanpak was niet duurder en kon even snel. De geslaagde reconstructie van de Malderburchtstraat dient dan ook als blauwdruk voor de gemeente om ook de rest van het onderhoud op duurzame wijze aan te besteden en uit te voeren.

Sturen op ambities

Nijmegen is mede-ondertekenaar van de landelijke Green Deal GWW 2.0. Uit de tools die hierbij horen is als methodiek het ‘ambitieweb’ gebruikt. Door interviews met alle stakeholders is een goed beeld gekregen van de ambities (van te gebruiken materiaal tot sociale cohesie) die vervolgens zijn doorvertaald naar een opdracht. Uitgangspunten daarbij waren ook: verlaging van de CO2, meer circulair materiaal, klimaatadaptatie, energieneutraliteit en sociale duurzaamheid. De combinatie Tauw en Van Gelder aannemingsmaatschappij kwam met de best passende visie voor deze ambities en is als partner geselecteerd.

Nieuwe werkwijze

Allereerst is er goed geluisterd naar specialisten en de belanghebbenden in het gebied zoals de omwonenden, de aangrenzende school het Kandinsky College, de woningcorporatie en de serviceflats. Samen met omwonenden zijn er vervolgens ‘waardekijksessies’ gehouden om de wensen op te halen. Door deze nieuwe werkwijze konden gemeente, bewoners, adviesbureaus en de aannemer vroeg in het proces hun kennis en ervaring delen en het project samen vormgeven.

Duurzame resultaten door samenwerking

Door veel informatie bij alle stakeholders op te halen en intensief samen te werken is de gemeente erin geslaagd om, in plaats van de beoogde reductie van 20% CO2 uitstoot, een reductie van 48% te realiseren. Bijvoorbeeld door een slimmere planning van transport en gebruik van machines, door de weg met gemiddeld zo’n meter te versmallen en de klinkers uit het project direct te hergebruiken en materiaal uit andere projecten te gebruiken voor bestrating. Een ander noemenswaardig resultaat is dat dit alles binnen het oorspronkelijke budget gerealiseerd is (er was zelfs ruimte voor extra’s zoals e-laadpalen, een groenontwerp, een verlichte oversteekplaats en nieuwe abri's voor de bus) en dat het nieuwe concept ook kan worden toegepast voor andere projecten in Nijmegen en daarbuiten.

In de ontwerpfase van het project heeft Tauw de ‘waardekijksessies’ over duurzaamheid en sociale cohesie georganiseerd en de input daaruit samen met Van Gelder uitgewerkt in het definitieve ontwerp van de herinrichting. Tauw-projectmanager Anton van Essen is zeer te spreken over de aanpak en het resultaat. “Deze aanpak past precies bij onze ambities hoe wij willen werken aan een duurzame, sociale en veilige woonomgeving. Wij wilden dit project heel graag doen en hebben daarom alles uit de kast gehaald om een plan van aanpak op te stellen dat paste bij de ambities van de gemeente Nijmegen. Het is dan ook heel mooi dat de gemeente Nijmegen onze aanpak goed heeft gewaardeerd."

“Het vertalen van het plan van aanpak naar een ontwerp dat aansluit bij de ambities van de gemeente, alsmede de daadwerkelijk realisatie ervan, moest binnen een jaar gebeuren”, vervolgt Martijn Hage, ontwerpleider vanuit Tauw. “Door niet direct een ontwerp op te stellen maar eerst een uitgebreid participatietraject te doorlopen en dat te vertalen naar een breed gedragen ontwerp, is dit - in combinatie met een goede samenwerking - gelukt.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.