Metingen Tauw tonen aan dat Reststoffen Energie Centrale Omrin geen dioxine uitstoot

Het tumult dat is ontstaan rondom de nieuwe Reststoffen Energie Centrale (REC) van Omrin in Harlingen over de uitstoot van dioxine is ongegrond. Uit de resultaten van metingen die Tauw heeft uitgevoerd blijkt dat de centrale geen dioxine heeft uitgestoten, ook niet in de eerste dagen van het inregelen van de installatie.

Uit de verschillende meetsessies die Tauw heeft uitgevoerd, blijkt dat er geen dioxines zijn vrijgekomen bij het opstarten van de nieuwe reststoffenenergiecentrale en dat de waarden voor dioxine, kwik, cadmium, thallium en andere zware metalen ruimschoots binnen de grenswaarden blijven. De resultaten zijn onlangs door Omrin gepresenteerd.

In Harlingen en omgeving heerst nog altijd grote ongerustheid over wat er bij de REC uit de schoorsteen komt. Maar dat is volgens Roger Stoeltie van Tauw, specialist in emissie monitoring, niet nodig. Stoeltie: ‘Als er dioxine wordt uitgestoten krijg je het zogenaamde memory-effect. Dat betekent dat als er een keer dioxine is vrijgekomen in een installatie, die stof zich nestelt in allerlei hoekjes en op onvoorspelbare momenten uit de schoorsteen komt. Dat houdt ook in dat sporen van een eerdere dioxine-uitstoot altijd in latere metingen terug te vinden zijn. En die hebben we niet gevonden.’

De metingen naar dioxine zijn onderdeel geweest van de garantiemetingen die Tauw heeft uitgevoerd aan de REC. Door de snelle rapportage van deze metingen (binnen 10 dagen) heeft Omrin de REC op 31 mei over kunnen nemen van de bouwers van de installatie.

Tauw heeft een zeer uitgebreide expertise op het gebied van industriële luchtverontreiniging. Kijk voor meer informatie op onze pagina over lucht.

Zie ook:
- Geen dioxines vrijgekomen bij opstarten van REC (Bron: Friesch Dagblad)
- GPTV: Wat komt er uit de schoorsteen van de REC in Harlingen? (Filmpje YouTube)


Contact persoon: Roger Stoeltie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.