Mijlpaal bereikt voor HOV-busbaan bij Hilversum

 

Op 3 oktober hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland het provinciaal inpassingsplan (PIP) voor een vrije busbaan in ’t Gooi vastgesteld. Daarmee is, na jaren van discussie, een belangrijke stap gezet om hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) vanaf de A27 langs het spoor naar het station van Hilversum te realiseren. Een complex project waarvoor Tauw verschillende voorbereidende onderzoeken heeft uitgevoerd. 

 

De provincie Noord-Holland werkt aan de verbetering van het openbaar vervoer in ‘t Gooi. Dit is noodzakelijk omdat zowel het wegennet als het spoorwegnet in ’t Gooi overbelast zijn. De HOV-baan zorgt ervoor dat de bussen van R-net (of Randstadnet) frequent, op tijd en filevrij kunnen blijven rijden. Om te voldoen aan de criteria van R-net wat betreft frequentie, betrouwbaarheid en snelheid worden er vrije busbanen aangelegd.

Een belangrijk onderdeel van het project is het vervangen van een spoorwegovergang door de aanleg van een tweelaagse tunnel onder het spoor en de HOV-baan bij de Oosterengweg.

Natuur versterken

Omdat het project langs het natuurgebied Anna’s Hoeve plaatsvindt, dat onderdeel is van het Nationaal Natuurnetwerk, is ecologie een belangrijk thema. Binnen het project worden de mogelijkheden benut om de natuur ter plaatse te versterken. Dit gebeurt door:

  • Infrastructuur te bundelen en het natuurgebied Anna’s Hoeve te ontlasten door de Weg over Anna’s Hoeve, die nu dwars door het natuurgebied loopt, te verleggen. Deze wordt zo dicht mogelijk langs de A27 en de spoorlijn gelegd
  • De aanleg van een ecoduct over de spoorlijn, busbaan en verlegde Weg over Anna’s Hoeve
  • Compensatie van natuur in de omgeving van Crailo

Rol van Tauw

Tauw en BugelHajema hebben nauw samengewerkt aan dit complexe project. Tauw was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, waarna BugelHajema het PIP heeft verzorgd. Tauw heeft een watertoets uitgevoerd, onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, lucht, bodem, ecologie, archeologie en cultuurhistorie, en een vormvrije m.e.r.-beoordeling verzorgd.

Goed samenspel

De complexiteit van dit project lag ondermeer in de hoeveelheid betrokken partijen. Naast verschillende overheden (waaronder de provincie Noord Holland en de gemeenten Hilversum, Laren, Huizen, Blaricum en Eemnes) werd er regelmatig afgestemd met organisaties zoals het Goois Natuurreservaat (GNR), Rijkswaterstaat en Prorail.

‘Door goed samenspel tussen provincie, gemeenten, belangenorganisaties en de adviesbureaus is deze mijlpaal nu behaald’, vertelt Suzanne Swenne, projectleider bij Tauw. ‘We zijn trots dat uit de evaluatie is gebleken dat de provincie zeer tevreden is over de wijze van samenwerking en de toegevoegde waarde van de bureaus in dit project. Vooral de flexibiliteit en deskundigheid van het projectteam werden gewaardeerd.’

Omgevingsmanager

Met het vaststellen van het PIP is deze opdracht voor Tauw nagenoeg afgerond. Toch blijven we intensief betrokken bij het project. Via het raamcontract met de provincie Noord-Holland levert Tauw de komende jaren een omgevingsmanager die bijdraagt als één van de IPM-rolhouders voor het projectteam.

Zie ook: HOV in’t Gooi: website van de provincie Noord-Holland

Contactpersoon: Suzanne Swenne