Minder overlast verkeerstrillingen door aanleg proefvak Haastrecht

Tauw heeft in 2015 een trillingsonderzoek uitgevoerd bij de Hoogstraat in Haastrecht in verband met klachten van bewoners over trillingen van verkeer. Het advies dat Tauw de gemeente Krimperwaard destijds gaf, heeft nu navolging gekregen. Er is een proefvak aangelegd in het westelijke deel van de Hoogstraat.

Tauw adviseerde de gemeente vorig jaar om oneffenheden in het wegdek te verhelpen, de wegfundering te verbeteren en de putten die in de rijsporen liggen te verplaatsen. Het proefvak is daarom voorzien van een wegfundering en vlakke bestrating. Ook zijn de kolken verplaatst naar het midden van de weg om te voorkomen dat vrachtwagens over de putdeksels heen rijden. Verder zijn er snelheidsbeperkende maatregelen gerealiseerd.

Voorafgaand aan de aanleg van het proefvak heeft Tauw nulmetingen uitgevoerd. Nadien zijn trillingsmetingen gedaan om het effect van het proefvak te bepalen. Uit de metingen blijkt dat met name de snelheid van voertuigen bepalend is voor de trillingsniveaus en dat dit een aandachtspunt blijft. Volgens de bewoners langs het proefvak zijn de trillingen merkbaar afgenomen sinds de aanleg van het proefvak.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van trillingen >>

Contactpersoon: Harald Dickhof