Missie-gedreven strategie loont voor TAUW

Scherpe keuzes verhogen de winstgevendheid

TAUW behaalt opnieuw een recordwinst zo blijkt uit de jaarrekening voor 2021. De EBITDA steeg met 11% tot EUR 11 miljoen. Ralph van Roessel, co-CEO van TAUW Group: "Ons besluit om onze missie, visie en waarden een prominentere plaats te geven in onze strategische besluitvorming werpt zijn vruchten af. In een jaar waarin COVID-19 opnieuw een rol speelde, hebben we veel prioriteit gegeven aan het welzijn van onze medewerkers en het vergroten van onze impact op de hedendaagse milieuthema's. Deze focus heeft geleid tot scherpere besluitvorming die onze omzet en winstgevendheid ten goede is gekomen."

TAUW boekt al jaren op rij uitstekende cijfers, zo ook in 2021.

 

Scherpe beslissingen

Henrike Branderhorst, co-CEO van TAUW Group: "We selecteren nieuwe projecten steeds meer op basis van hun potentiële impact op belangrijke maatschappelijke thema's, zoals klimaatverandering, biodiversiteit, duurzame en groene industrie, circulariteit, energietransitie en de ESG-prestaties van bedrijven. Dat wil zeggen dat we ons richten op klanten die bijdragen aan het realiseren van onze visie en missie. We willen dus niet zo maar voor iedere potentiële klant werken. We zijn selectiever geworden." Daarnaast hebben we er proactief voor gekozen om voorop te lopen in de manier waarop we onze medewerkers faciliteren om zelf te kiezen waar, wanneer en hoe ze hun werk willen doen.

Participerende besluitvorming

Van Roessel: "Vanuit de samenleving worden bedrijven steeds dringender opgeroepen om hun woorden in daden om te zetten en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij doen dit heel natuurlijk vanuit onze participatieve organisatie waarbij onze medewerkers volledig eigenaar van TAUW zijn, Daarmee zijn zij betrokken bij de strategische besluitvorming wat logischerwijs geleid heeft tot een scherpere selectie van projecten en klanten. Dit vormt ook de basis van onze drive om een diverse en inclusieve werkomgeving te bieden voor al onze medewerkers."

Focus voor 2022

Vanwege de hoge inflatie, de overspannen Europese arbeidsmarkt en de economische en maatschappelijke impact van de oorlog in Oekraïne, is een langer termijn voorspelling onzeker. Desalniettemin geloven we dat we een goede uitgangspositie hebben om met onze missie-gedreven strategie een leidend Europees adviesbureau met grote impact op milieu en de fysieke leefomgeving te worden. Hiervoor zetten we in op een meer agressieve internationale groei, zowel qua omzet als medewerkers. Daarnaast blijven we toekomstbestendige keuzes maken als aanbieder van geïntegreerde en digitaal geavanceerde duurzaamheids-oplossingen. Met een stevige basis in Europa maar met projecten over de hele wereld, zullen we onze maatschappelijke impact verder vergroten door duurzame oplossingen tastbaar en uitvoerbaar te maken.

 

Wilt u meer informatie?

Bekijk Our living ambition report (2021)

Zo veel meer dan een financieel jaarverslag.

Lees meer