Monitoring 200 flora opnamepunten in Friesland afgerond

Tauw heeft voor de provincie Friesland 200 flora opnamepunten gemonitord in het kader van het Landelijk Meetnet Flora. Per opnamepunt is vastgelegd welke plantensoorten in welke mate aanwezig zijn.

Jaarlijks wordt de flora van Nederland op deze manier gemonitord om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van vegetatie op provinciaal en landelijk niveau.

De provincie Friesland heeft Tauw als raamcontracthouder gevraagd deze werkzaamheden te verzorgen. Om deze omvangrijke klus te klaren heeft Tauw de samenwerking gezocht met Buro Bakker voor het vele veldwerk.

Contact persoon: Sipke Holtes