Monitoring pilot met innovatieve waterberging op U-platform Schiphol

Tauw richt meetnet in voor monitoring van innovatieve waterberging

03 juni 2020

Heijmans heeft in opdracht van Schiphol het U-platform, één van de locaties waar vliegtuigen tijdelijk kunnen parkeren, uitgebreid. Daardoor is de hoeveelheid verhard oppervlak toegenomen. De nieuw aanlegde verharding moet conform het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland gecompenseerd worden met de aanleg van open water, tenzij voldoende kan worden aangetoond dat alternatieve waterberging goed functioneert. Dan kan het aantal m2 open water ter compensatie worden gereduceerd.

Uniek waterbergingssysteem 

In dat kader wordt een pilot uitgevoerd waarbij een innovatieve waterberging - als alternatief voor de aanleg van open water - is aangelegd, die intensief gemonitord moet worden. Tauw heeft het meetnet ingericht voor de monitoring van deze innovatieve waterberging op het nieuw gerealiseerde U-Platform.

Om het regenwater te kunnen bergen, hebben Syntraal (dochteronderneming van Tauw), Heijmans, De Haan Consult en Schiphol een uniek systeem ontworpen. Daarbij wordt het regenwater op het U-platform in 3 bergingssystemen (een extra grote lijngoot,  een AquaBase fundering en een WAVIN krattenveld) vastgehouden en vertraagd afgegeven aan het oppervlaktewater.  
 

Intensieve monitoring

De werking van dit systeem wordt de aankomende 2 jaar intensief gemonitord. Hierbij vinden metingen van de waterstanden in de bergingsvoorzieningen plaats en debietmetingen van de vertraagde afvoer naar het oppervlaktewater. Deze metingen worden verricht met MeetH20 sensoren en een KROHNE debietmeter, waarna de resultaten automatisch worden doorgestuurd naar een centrale portal (Stream Webscada van Datawatt). Zo is de werking van het systeem 24/7 online te volgen.    

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe het innovatieve systeem voor waterberging werkt.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.