Nationaal Grondstoffenakkoord getekend

 

Op 24 januari hebben in Den Haag 180 partijen, waaronder Tauw, het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. In het Nationaal Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.

 


Namens het kabinet tekenen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken). Het Nederlandse bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland).

Recycle economie

Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg grondstoffen voor de toenemende vraag naar producten, is er een forse omslag nodig in hoe we met grondstoffen en afval omgaan. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Hierdoor is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. Omdat voor hergebruik van grondstoffen veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en dat is beter voor het klimaat. Daarnaast maakt een circulaire economie Nederland minder afhankelijk van buitenlandse grondstoffen en levert het inkomsten en banen op. 

Concrete plannen

De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden concrete plannen voor de onderwerpen biomassa, voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen vastgesteld. Hierin komt te staan welke stappen worden gezet om in 2025 tot een volledig circulaire economie te komen.

Bijdrage van Tauw

Tauw heeft de ambitie bij te dragen op alle onderwerpen en daarbij overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving met elkaar te verbinden. Wij zoeken actief naar partners die samen met ons circulaire ideeën in de praktijk willen brengen. Deze partners helpen we met technische kennis van grondstoffen en met kennis van wet- en regelgeving. Onze bijdrage betreft:

 • Biomassa en voedsel
  Het terugwinnen van nutriënten voor duurzame productie van biomassa en voedsel. Dit doen we door te verbinden, (business case) studies uit te voeren en helpen wegnemen van juridische belemmeringen.
 • Kunststoffen
  Samen met partners zijn we op zoek naar manieren om drijvend plastic te vangen en te verwaarden, en naar manieren om microplastics te meten. Het is onze ambitie om toe te werken naar een gesloten kringloop voor kunststoffen.
 • Maakindustrie
  Bedrijven in de maakindustrie prikkelen om hun eigen producten terug te nemen. Niet alleen omdat dat goed is voor het milieu, maar juist ook omdat er een goede business case is.
 • Bouw
  Samen met partners technologie ontwikkelen en op de markt brengen, zodat afvalstoffen (asbest, bodemassen) op een veilige manier opnieuw gebruikt kunnen worden als bouwmaterialen.
 • Consumptiegoederen
  Opsporen en voorkomen van materiaalverliezen door het afdanken van consumentengoederen. Dit door toe te werken naar een systeem waarin opbrengst voorop staat in plaats van het huidige systeem dat voornamelijk gericht is op het voldoen aan wet- en regelgeving.

Meer informatie zie ook www.circulaireeconomienederland.nl

Contactpersoon: Caroline ten Bos

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.