Natuurgebied de Valse Bosjes hersteld

Onlangs is in Eemnes het natuurherstel- en saneringsproject De Valse Bosjes officieel afgerond en feestelijk geopend. Tauw was vanaf de planvorming tot en met de uitvoering bij dit integrale project betrokken.

Het natuurgebied De Valse Bosjes is een TOP-gebied van de provincie Utrecht. Dit betekent dat de bestaande natuur is verdroogd. Daarnaast heeft een deel van het gebied jarenlang dienst gedaan als autosloopterrein, wat heeft geleid tot een verontreinigde bodem.

Rol van Tauw

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft in 2012 een schetsplan voor de provincie opgesteld om de bestaande verontreinigingen te saneren en tegelijk maatregelen te nemen om de verdroging tegen te gaan. Tauw heeft vervolgens voor de provincie het schetsplan van DLG verder uitgewerkt en vertaald naar een werkomschrijving. Daarna hebben we de vergunningen aangevraagd, de aanbesteding begeleid en (milieukundig) toezicht gehouden op het werk. Een uitdagende klus waarbij ecologie, waterhuishouding, milieu en cultuurtechniek samenkomen.

Plantensoorten

In de Valse Bosjes zijn kavelsloten geïsoleerd om het kwelwater van de Utrechtse Heuvelrug vast te houden. In combinatie met het afgraven van de toplaag hoopt Natuurmonumenten hier weer kwelafhankelijke plantensoorten te kunnen terugbrengen. De vrijkomende grond van de afgravingen is gebruikt om het gesaneerde autosloopterrein op te vullen en af te dekken.