Nazorg voormalige stortplaats Lochem overgedragen aan provincie

Op 9 september 2014 vindt de officiële overdracht van de voormalige stortplaats Armhoede in Lochem plaats van Attero aan de provincie Gelderland. Tauw heeft Attero de afgelopen jaren ondersteund bij de overdracht van de nazorgverplichtingen aan de provincie.

In de Wet milieubeheer is vastgelegd dat provincies na sluiting verantwoordelijk worden voor de nazorg van stortplaatsen die na 1 september 1996 nog in exploitatie waren. De stortplaats Armhoede is tot 2004 in gebruik geweest voor de berging van regionaal afval.

Bovenafdichting

Tauw heeft in de periode van 2008 t/m 2011 in opdracht van Essent Milieu (voorganger van Attero) het afdekplan opgesteld, het RAW-bestek en de aanlegtekeningen voor de bovenafdichting uitgewerkt en de directievoering bij de aanleg verzorgd. De voormalige stortplaats - ongeveer 11,5 hectare groot - is overeenkomstig de eisen uit het Stortbesluit voorzien van een bovenafdichting die bestaat uit een steunlaag met AEC bodemassen met daarop achtereenvolgens een minerale afdichtingslaag van trisoplast (een mengsel van zand, bentoniet en een polymeer) en een synthetische afdichtingslaag van HDPE-folie. Hierop is een drainagemat aangebracht voor de ontwatering van de daarop gelegen leeflaag van grond. Daarnaast zijn een aantal voorzieningen getroffen om stortgas- en percolaatwaterleidingen uit het stortlichaam op een gas- en vloeistofdichte wijze door de afdichting te voeren.

Nazorg

De afgelopen jaren heeft Tauw Attero ondersteund bij het opstellen van de documenten voor de overdracht van de nazorgverplichtingen aan de provincie Gelderland. De nazorg bestaat uit het monitoren van de op de locatie aanwezige voorzieningen ter bescherming van de bodemkwaliteit, het beheer van de locatie en de zorg voor het vervangen van de bovenafdichting op termijn.