Nieuwe BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn voor nieuwbouw en renovatie

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in Nederland te bepalen. De methode omvat onder andere een keurmerk voor nieuwbouw.

De insteek van BREEAM-NL is dat ontwikkelaars, om een BREEAM-certificering te krijgen, een grotere duurzaamheidsinspanning moeten leveren dan de lokale wetgeving voorschrijft. Hierdoor blijven de duurzaamheidsprestaties op een hoog niveau en worden innovaties gestimuleerd.

Nieuwe beoordelingsrichtlijn

De Dutch Green Building Council (DGBC) zorgt ervoor dat de lat steeds hoger wordt gelegd. Met die gedachte is de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 uitgebracht. Deze nieuwe versie van Nederlands meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor nieuwe gebouwen vervangt de versie van 2011.

Wat betekent dit voor u?

Voor u betekent dit dat met de nieuwe BRL 2014 de beoordeling duidelijker en gebruiksvriendelijker is geworden. Daarnaast zijn er nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen vanaf nu ook logiesfuncties en bijeenkomstfuncties worden beoordeeld. Ook grootschalige renovaties vallen nu onder deze beoordelingsrichtlijn. Het verkrijgen van een BREEAM-NL certificaat vraagt de nodige aandacht en creativiteit in de ontwerpfase, maar biedt u de mogelijkheid de duurzaamheidprestaties van uw ontwikkeling te vergroten.

Rol van Tauw

Tauw kan voor u de bewijslasten verzorgen om te komen tot een BREEAM-NL certificaat en u daarbij zoveel mogelijk ontzorgen. Wij denken graag met u mee om gebouw en buitenruimte zo duurzaam mogelijk te realiseren.

Meer informatie is ook terug te vinden op de site van BREEAM-NL

Contactpersoon: Bauke Zijlstra