Nieuwe duurzame woonwijk Tramdijk Oost van start

Begin december is begonnen met het bouwvrij maken van de duurzame woonwijk Tramdijk Oost in Lemmer. Tauw heeft een grote bijdrage geleverd aan dit ambitieuze project van de gemeente Lemsterland.

Tramdijk Oost is de nieuwe duurzame 'parkwijk' van Lemmer waar op termijn zo'n 300 woningen worden gebouwd. De gemeente Lemsterland stelt hoge eisen aan energieverbruik en duurzame materialen. Alle woningen krijgen een warmtepomp waarmee warmte en koude uit de bodem kan worden gepompt om de woning in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen. Naast de warmtepompen worden ook veel woningen voorzien zonnecollectoren voor het opwekken van elektriciteit of het verwarmen van water.

Uitdaging

Voor Tauw was het een mooie uitdaging om het stedenbouwkundige ontwerp en de duurzame maatregelen verder uit te werken. Tauw projectleider Anton van Essen: 'In 2008 hebben we het waterhuishoudingsplan opgesteld. Daarin hebben we voorstellen gedaan voor een aantal maatregelen voor een duurzame en klimaatrobuuste waterhuishouding. Dit plan hebben we verder uitgewerkt door in te gaan op aspecten als duurzame verlichting en hergebruik van materialen. Voor ons was het project een mooie gelegenheid om onze integrale kennis en kennis op het gebied van duurzaamheid in te brengen.'

Het bouwrijpmaken wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf De Waard Grondverzet uit Zeewolde, Tauw verzorgt tot zeker 2016 de uitvoeringsbegeleiding.

Contact persoon: Anton van Essen