Nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties per 01-01-2017

Bestaande en nieuwe middelgrote stookinstallaties zullen per 1 januari 2017 moeten voldoen aan de nieuwe strengere emissiegrenswaarden voor NOx, SO2 en Stof. De regelgeving voor middelgrote stookinstallaties is opgenomen in afdeling 3.2 van het Activiteitenbesluit.

Wacht niet te lang met vervanging

Het is zaak om niet te lang meer te wachten met een eventuele vervanging of reductiemaatregel. Het vervangen van een ketel, WKK of gasmotor duurt immers gemiddeld twee jaar.

Expertise Tauw

Wilt u weten wat de gevolgen van de nieuwe emissie-eisen voor uw bedrijf zijn? Neem dan contact met ons op. Wij hebben een zeer uitgebreide expertise op het gebied van industriële luchtverontreiniging.

Contactpersoon: Michiel Vos