Nieuwe instructie AERIUS helpt bij invoer gegevens stikstofemissie

Tauw heeft voor het rekeninstrument AERIUS Calculator een nieuwe instructie gemaakt. De instructie moet het eenvoudiger maken om tot de juiste invoergegevens voor depositieberekeningen te komen. Deze gegevens zijn nodig voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Het rekeninstrument AERIUS wordt gebruikt om de neerslag van stikstof te berekenen. Vanaf de inwerkingtreding van de PAS is het verplicht AERIUS Calculator te gebruiken voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen in het kader van de PAS.

Er zijn verscheidene online factsheets en een handleiding beschikbaar voor het gebruik van AERIUS Calculator. Uit ervaringen van gebruikers werkzaam bij provincies en adviesbureaus, blijkt dat de factsheets en de online handleiding onvoldoende praktische houvast bieden om tot goed onderbouwde keuzes voor de invoergegevens te komen. Bovendien gaven de provincies aan dat de gegevens soms niet op een eenduidige manier binnenkwamen. Daarom heeft Tauw in opdracht van BIJ12/PAS-bureau een instructie gemaakt.

(Fotobijschrift: Berend Hoekstra, Marike Aalbers en Luc Verhees van het Tauw-team dat de AERIUS Instructie heeft ontwikkeld).

Meer over onze expertise op het gebied van AERUS >>

Contactpersoon: Berend Hoekstra