Nieuwe Klimaateffectatlas online

Onlangs is de nieuwe klimaateffectatlas online verschenen. Deze geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in uw gebied. Tauw heeft een bijdrage geleverd aan de thema’s wateroverlast en hittestress.

Tauw heeft - in samenwerking met WEnR - de kaarten over wateroverlast in stedelijk en landelijk gebied, de kaarten met wijktypologieën en de kaarten met kwetsbaarheid van oppervlaktewater voor opwarming gemaakt.

De atlas geeft een indicatie van de orde van grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied (zie ook filmpje op YouTube). De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. De atlas geeft de eerste inzichten.

Voor meer gedetailleerd inzicht en voor inzicht in het effect van maatregelen beschikt Tauw over verschillende tools om de kwetsbaarheid van een gebied voor overstroming, hevige neerslag, droogte of hitte in beeld te brengen.

Meer informatie over onze expertise is te vinden op onze webpagina Klimaatadaptatie

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.